Proces for at ansætte social- og arbejdsmarkedsdirektør går i gang

Til august 2020 slås stillingen som direktør for Social- og Arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune op. Det har Randers Byråd netop godkendt. Målet er, at en ny direktør kan tiltræde 1. november 2020. Samtidig er konstitueringen på området på plads.

Fra venstre er det Erik Mouritsen, Ole Andersen og Katrine Axél

Konstituering for Social- og arbejdsmarkedsområdet

Vicekommunaldirektør og direktør og Sundhed, Kultur og Omsorg, Erik Mouritsen, fortsætter som konstitueret direktør for Social- og arbejdsmarked frem til 31. juli. Herefter overtager arbejdsmarkedschef Ole Andersen. Han vil være konstitueret frem til en ny direktør kan starte. Samtidig bliver nuværende sekretariatschef i Social- og arbejdsmarked, Katrine Axél, konstitueret som arbejdsmarkedschef.

”Jeg er rigtig glad for, at så erfarne folk vil varetage opgaverne, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med dem,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Stillingen som direktør

”Vi går nu i gang med at slå stillingen op. Det er en stilling som direktør for et område, der både er meget veldrevet og rummer mange spændende opgaver i de kommende år. Arbejdsmarkedsområdet står overfor store udfordringer både i forhold til at komme igennem coronakrisen og også at sikre fremtidens arbejdskraft til vores virksomheder. Samtidig har vi brug for at sætte endnu mere fokus på det rummelige arbejdsmarked,” siger Jesper Kaas Schmidt.

Den kommende direktør for Social- og Arbejdsmarked skal både understøtte kommunens Beskæftigelsesudvalg og Socialudvalg og bidrage til, at udvalgene både kan sætte retning og behandler de rette sager til rette tid. Og samtidig skal direktøren sammen med sin ledelse sætte retning for medarbejderne og oversætte politiske beslutninger til handling.

”Jeg ser frem til at modtage nogle stærke ansøgninger og møde potentielle kandidater,” siger Jesper Kaas Schmidt. 

Det er konsulentbureauet Muusmann, der varetager ansættelsesprocessen.