Projektforslag til intelligent parkering i midtbyen er godkendt

På mødet den 16. maj 2022 har Randers Byråd besluttet at bevilge 6 millioner kroner til et intelligent parkeringsinformationssystem i Randers Midtby. Systemet vil synliggøre, hvor der er ledige parkeringspladser og hvor mange.

Nu bliver det snart lettere at finde frem til ledige parkeringspladser i Randers Midtby. På mødet den 16. maj 2022 har byrådet nemlig bevilget 6 millioner kroner til at etablere et intelligent parkeringsvejvisningssystem, der vil vise, hvor der er ledige parkeringspladser og hvor mange.

Systemet kommer til at tage udgangspunkt i centerringen omkring Randers Midtby bestående af Tørvebryggen, Havnegade, Rodenørnsgade, Markedsgade og Vestervold. Herfra er der hurtig adgang til de største p-pladser i midtbyen. Planen er, at der på alle indfaldsveje kommer skilte, der i realtid viser antallet af ledige p-pladser henholdsvis til højre og venstre ad centerringen. Og når man kører på centerringen, vil der være information om antallet af ledige pladser på de lokale p-anlæg, man passerer, og på anlæg længere fremme. Derudover ønsker byrådet, at muligheden for en app-løsning bliver undersøgt.

P-pladser skal være lettere at finde

Det intelligente parkeringssystem er en del af en samlet parkeringsstrategi for Randers Midtby, som byrådet vedtog i januar. Her er der en række initiativer, der på kort og længere sigt skal sikre, at flere bruger de eksisterende parkeringspladser i midtbyen. En kortlægning har nemlig vist, at selv på tidspunkter, hvor flest parkeringspladser er i brug, er der stadig mere end 500 ledige p-pladser i midtbyen. Men beboere og besøgende i byen bruger dagligt en del tid på at finde en ledig parkeringsplads.

Et af formålene med at etablere det intelligente parkeringssystem er derfor at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser og at nedbringe den parkeringssøgende trafik i midtbyen. I den forbindelse er det afgørende, at systemet er pålideligt og registreringen af ledige p-pladser er korrekt. Randers har nemlig tidligere haft et parkeringsinformationssystem, men det blev taget ud af drift for cirka 5 år siden, da informationerne ikke var til at regne med. I et kommende udbud vil forvaltningen derfor også blandt andet stille krav om dokumentation for pålideligheden af systemet fra de virksomheder, der vælger at byde på projektet.

Med byrådets bevilling til etableringen af et nyt informationssystem går forvaltningen nu i gang med at detailplanlægge projektet, der herefter komme i udbud. På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvornår det nye system er etableret og klar til at gå i drift.