Psykisk sårbarhed i fokus på den årlige Sindets Dag

Torsdag den 10. oktober løb den verdensomspændende begivenhed Sindets Dag af stablen i Randers. Der var mange besøgende til eventet i Kulturhusets store sal med oplæg, livshistoriefortællinger og boder om mental sundhed og psykiatri.

De fremmødte besøgte de mange boder og blev klogere på foreninger og organisationers arbejde.

Psykiske udfordringer berører langt de fleste, hvad enten det er os selv, et familiemedlem eller nogen i vores omgangskreds. Sindets Dag i Randers satte fokus på mental sundhed, og hvordan vi kan bearbejde psykisk sårbarhed: 

“Alle borgere kan på et tidspunkt i livet møde psykiske udfordringer, mens andre lever hver dag med en psykisk diagnose. Derfor er det så vigtigt, at vi med Sindets Dag sætter fokus på mental sundhed. Budskabet er, at der at hjælp at få, man kan komme sig, og man kan leve et godt liv med en psykisk sygdom eller sårbarhed,” fortæller Christina Daa Horshauge, konsulent i Randers Kommune.

SIND Randers er en af de frivillige foreninger, som hvert år er medarrangør af eventet i Kulturhuset. Trine Juel, som er formand for SIND Randers Lokalafdeling, er glad for at sætte sindet på dagsordenen igen i år: 

“Med Sindets Dag prøver vi at vise de ressourcer, der også ligger hos de psykisk sårbare. Det handler om at vise, at man kan en masse ting, selvom man er psykisk sårbar. Ved at have en dag hvor vi sætter fokus emnet, kan vi være med til at aftabuisere det, løfte samtalen og få nye perspektiver. Med den her dag, som er drevet af rigtig mange foreninger, markerer vi den mentale sundhed,” fortæller Trine Juel.

Rebellen fra Langeland, Ole Sørensen, afholdte et oplæg om sit arbejde med engageret samarbejde med udsatte borgere om eftermiddagen.

 

Samarbejde mellem foreninger og kommunen

Sindets Dag er arrangeret som et samarbejde mellem kommunen og en lang række organisationer og frivillige foreninger. 

“Vi har et frivilligt lag i Randers, der til dagligt inviterer ind i masser af fællesskaber og som lægger store kræfter i Sindets Dag. I foreningsboderne kan de interesserede høre om de mange muligheder, hvad enten det drejer sig om at dyrke en bestemt aktivitet eller tale med nogen, som kender lige præcis til det, man kæmper med,” fortæller Christina Daa Horshauge. 

Mere end 20 forskellige informationsboder, som dækker over en bred række af frivillige foreninger, organisationer og kommunale indsatser med relation til psykiatriområdet, var til stede i Kulturhuset. Ud over frivillige foreninger, organisationer og repræsentanter fra Randers Kommune deltog medlemmer af Socialudvalget og Udsatterådet på dagen. 

 

Fakta

Læs mere om eventet på randers.dk/sindetsdag.

Sindets Dag 2019 blev arrangeret i samarbejde mellem:
Randers Kommune | SIND Randers Lokalafdeling | IFS Randers - Idræt for Sindet | Frivilligværket Randers | Psykiatriens Hus, Samvær, Aktiviteter og Undervisning | Lakridsen | Bisidderforeningen Randers og omegn | Dansk Blindesamfund Kreds Kronjylland | Selvhjælp Randers | Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland | Recoveryskolen Randers | Midtjysk Spor Randers – Landsforeningen Spor | Landsforeningen Bedre Psykiatri Randers | Netværksfamilie/Netværksvenner | SIND Pårørenderådgivning Randers | Lille Skole for Voksne Randers