Rammeaftale om Kraftcenter Korshøj er på plads

Randers Byråd har på mødet den 29. april 2019 godkendt en rammeaftale mellem idrætsforeningen SMIFF, Albæk Borgerforening og Randers Kommune om etablering af Kraftcenter Korshøj.

Den fremtidige fordeling af idrætsfaciliteter i forbindelse med etablering af Kraftcenter Korshøj er nu rammesat. På mødet den 29. april 2019 godkende Randers Byråd nemlig en aftale mellem idrætsforeningen SMIFF, Albæk Borgerforening og Randers Kommune.

Rammeaftalen betyder blandt andet, at der bliver bevilget 5 millioner kroner til at gennemføre Kraftcenter Korshøj, at fodboldafdelingen i Albæk flyttes til Harridslev og at Albæk får en rammebevilling på 1.2 millioner kroner til udvikling af aktiviteter. Du kan læse rammeaftalen i sin helhed herunder:

Rammeaftalen i sin helhed

  1. SMIFF tildeles en rammebevilling på 5 mio. kr. til gennemførelse af Kraftcenter korshøj. Fodboldafdelingen flyttes fra Albæk til Harridslev. SMIFF ønsker primært at anvende lejejord, sekundært at købe jord. Med henblik på at skabe et endeligt overblik over projektets finansiering forlænges fristen for fondsansøgninger til 1.august 2020.
  2. Til udvikling af aktiviteter i Albæk tildeles en rammebevilling på 1,2 mio.kr. Bevillingen tages af SIK-udvalgets samlede bevilling til anlæg af idrætsfaciliteter. Bevillingen forudsætter at det nuværende klubhus helt eller delvis nedrives – nedrivningsomkostninger skal holdes indenfor bevillingen – og at Randers kommune fortsat vedligeholder arealet. Rammebevillingen skal anvendes til byggeri af kombination af eks omklædning/bad/opbevaring i mindre målestok end det eksisterende byggeri. Bevillingen suppleres med fondsansøgninger mv fra borgerforening og SMIFF.
  3. De nye aktiviteter og ønsker til husets indretning og formål der etableres i Albæk – skal drøftes på et borgermøde – og skal primært indeholde muligheder for udendørs aktiviteter for såvel sports/fritids- og spejderaktiviteter. Borgerforeningen har udarbejdet et oplæg. Der søges etableret et samarbejde mellem Albæk borgerforening og SMIFF om etablering af disse aktiviteter.
  4. Såfremt aftalen vedr. etablering af Kraftcenter Korshøj ikke muliggøres – skal hele aftalen genforhandles.