Randers: Bred budgetaftale 2022-2025

"Jeg er rigtig glad for, at der er så bred samling om fremtiden, at 28 ud af byrådets 31 medlemmer står bag Randers Kommunes budget - et budget der også er økonomisk ansvarligt. Vi har haft en rigtig god dialog undervejs og nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil takke for," siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Aftalen om budget 2022-2025 er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, som udgør 28 ud af 31 byrådsmedlemmer.

Med aftalen om budgettet for 2022-2025 er der i særlig grad sat fokus på børn, ældre og socialområdet. Med byrådets beslutninger om indførelsen af minimumsnormeringer i Randers Kommune gives der et markant løft til dagtilbudsområdet de kommende år. Samtidigt sikres der med nærværende aftale en økonomisk håndsrækning til socialområdet, så der de kommende år kan skabes fagligt forsvarlige løsninger til imødegåelse af de kraftige stigninger i antallet af særligt dyre enkeltsager.

"Vi er utrolig glade for, at vi både har fundet penge til at kompetenceudvikle lærerne samt til 2-lærerordninger. Disse tiltag vil komme til at hjælpe lille Peter i 4. klasse. Ligeledes er vi lettede over, at det lykkedes at fastholde, at investeringsmodellerne på det sociale område sikrer, at vi i højere grad kan leve op til de handicapplaner, vi har vedtaget. Og her har vi særligt haft fokus på børn handicap myndighedscenteret. Vi er også glade for, at der er fundet midler til sikre skoleveje for at støtte Harridslev, Assentoft, Gjerlev og Øster Tørslev," siger Steen Bundgaard og Lise Lotte Frier Pedersen fra Socialdemokratiet.  

"I Venstre er vi glade for, at vi er med til at kunne færdiggøre daginstitutionen i Munkdrup, sådan at børnefamilierne får en nemmere hverdag. Samtidig lægger vi vægt på, at vi nu kan tilbyde virksomheder og borgere en hurtigere sagsbehandling," siger Claus Berggren, borgmesterkandidat i Venstre.

"Fremrykningen af minimumsnormeringer i dagtilbud og de massive investeringer på socialområdet er for SF grundstenen i dette års budgetaftale, og særligt vigtigt var det også for os at sikre, at vi fik reduceret besparelserne på specialskolen, da også børn med særlige behov fortjener den bedste skolegang," siger Rosa Lykke Yde, gruppeformand i SF.

"Dansk Folkeparti er rigtig glad for det indgåede budget og her særligt, at klippekortet på omsorgsområdet fortsætter i 2022 samt, at vi har styr på demografien på området. På infrastrukturområdet er vi glade for, at aftalepartierne er blevet enige om at prioritere Højsletvej til 2022-2023, da det er en meget vigtig trafikåre for pendlere," siger Frank Nørgaard, gruppeformand i Dansk Folkeparti.

"I Konservative glæder vi os over, at der er afsat 6 mio. til 2-lærerordinger, der gavner både de bogligt orienterede, og børn der gerne vil have en erhvervsfaglig uddannelse. Samtidig er det væsentligt, at der er afsat 25 mio. kr. til en forbedret infrastruktur både for skolebørn i form af skolecykelstier og mere effektiv trafik gennem Ringboulevarden og Højsletvej. Og så glæder vi os over, at vi sætter flere penge af til byggesagsbehandling, når det går så rygende stærkt i Randers," siger Daniel Madie og Christina Kjærsgaard fra Det Konservative Folkeparti.

"I Radikale Venstre er vi glade for, at der er fokus på klima og det grønne, og at vi nu gennemfører minimumsnormeringer. Dermed giver vi børnene mulighed for en bedre start på livet. Og så er det også væsentligt, at socialområdet får penge, og at der sættes fokus på de udfordringer, der er, således at også fremadrettede udfordringer kan håndteres," siger Mogens Nyholm, gruppeformand i Det Radikale Venstre.