Randers Byråd frigiver midler til Ny Havnevej

På byrådsmøde 9. december 2019 besluttede Randers Byråd at frigive 5 mio. kr. ud af de i alt 45 mio kr., der er afsat til en ny Havnevej.

Randers Byråd besluttede at frigive midler til at projektering, udbud og anlæg af ny Havnevej kan gå i gang

Arbejdet med den ny Havnevej går i gang i 2021 og forventes færdiggjort i 2024. Randers Havn er i gang med en udflytning til nye arealer øst for det nuværende havneområde. Den nye havnevej skal sikre gode adgangsforhold til området. Fra Nord vil der komme adgang til havnen fra E45 via de overordnede trafikveje Hammelvej, Grenåvej og Ørneborgvej og fra syd vil der være adgang fra E45 via Ringvej syd, Clausholmvej og videre til havnen via Grenåvej og Ørneborgvej.

For at kunne betjene havnetrafikken, herunder også med modulvogntog, er det udover anlæg af cirka 250 meter ny vej mellem Ørneborgvej og det nye havneområde, også nødvendigt at udbygge flere kryds på det eksisterende vejnet. De tre kryds, som skal ombygges, er Clausholmvej/Hammelvej, Grenåvej/Hammelvej og Grenåvej/Ørneborgvej.

Der er afsat i alt 45 mio. kr. til etablering af Ny Havnevej. Byrådet vedtog 9. december 2019, at der frigives 5 millioner kroner nu, så arbejdsprocessen med hensyn til projektering, udbud og anlæg kan sættes i gang. Når omfanget af anlægsarbejdet er kendt, vil byrådet blive bedt om at frigive det resterende beløb. I alt er der afsat 45 mio. kr. til etablering af en ny Havnevej. Heraf er 28,9 mio. afsat i budget 2020-2023, og de resterende 16 mio. kr. vil blive afsat i forbindelse med næste års budgetaftale.