Randers Byråd indgår klimapartnerskab med landbruget

Randers Byråd har etableret et klimapartnerskab med Landboforeningen Kronjylland, hvor parterne forpligtiger sig til at samarbejde om at fremme en grøn omstilling af landbrugserhverv beliggende i Randers Kommune.

Landbrugserhvervet har en stor betydning i Randers Kommune – samtidig har det også et væsentligt aftryk på Randers Kommunes CO2 regnskab. Derfor etablerer Randers Byråd nu et partnerskab med Landboforeningen Kronjylland om at udvikle, afprøve og udbrede forskellige og nye løsninger, der kan reducere drivhusgasser, udvikle naturen og tage hensyn til miljø inden for landbruget. Det har byrådet besluttet på mødet den 12. september 2022.

Randers Kommune har et mål om at være klimaneutral senest i 2050 og en grøn omstilling af landbruget er en forudsætning for, at det mål kan nås. Overordnet indebærer klimapartnerskabet, at Randers byråd og Landboforeningen Kronjylland forpligtiger sig til at samarbejde om at fremme en grøn omstilling af landbrugserhverv beliggende i Randers kommune.

Samarbejde om at reducere klimabelastningen

Landbruget er allerede ved at imødekomme nye markeder med efterspørgsel på fødevarer med mindre klimaaftryk. Dertil kommer at hensyn til natur, biodiversitet og miljø løbende inddrages i landbrugsvirksomhedernes fokus og daglige drift. Partnerskabet vil handle om at udvikle landbruget og styrke samarbejdet på tværs, så Randers Kommune har et stærkt, innovativt og rentabelt landbrugserhverv.

De overordnede mål med partnerskabet er at understøtte den grønne omstilling af de eksisterende landbrug i Randers kommune med særlig fokus på reduktion af klimabelastningen, at udnytte innovation, nytænkning og ny forskning med henblik på at afsøge og afprøve nye muligheder og løsninger som er forankret i grønne omstillingstiltag, at udvikle nye bæredygtige virksomheder inden for den primære fødevareproduktion og at styrke det lokale indtjeningsgrundlag for landbrug under grøn omstilling.

Omsætningen af målene for partnerskabet sker gennem en række konkrete projekter, der endeligt vedtages af klimapartnerskabets styregruppe. Styregruppen består af to repræsentanter fra landbruget og byrådspoltikerne Karen Lagoni og Frida Valbjørn Christensen.

Foruden Landboforeningen Kronjylland, der er den centrale landboforening i Randers Kommune, vil forvaltningen invitere de to andre landboforeninger med medlemmer i kommunen til også at deltage i klimapartnerskabet.