Randers får politik der skal sikre lige muligheder for alle køn

Alle uanset køn, identitet og seksuel orientering skal have lige muligheder og fri livsudfoldelse i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt. Det er essensen i Randers Kommunes nye kønsligestillingspolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 21. juni 2021.

Randers Kommune har fået en ny politik for kønsligestilling, der skal sikre lige muligheder for alle køn. Politikken er vedtaget af Randers Byråd på mødet den 21. juni 2021.

For knap et år siden besluttede byrådet – på baggrund af et forslag fra Socialdemokratiet og SF – at forvaltningen skulle sætte gang i en proces for at udvikle en kønsligestillingspolitik i Randers Kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at politikken skulle have tre temaer i arbejdet med kønsligestilling, nemlig:

  • På arbejdspladserne i Randers Kommune
  • I relation til kommunens serviceydelser
  • I forhold til alle borgere i Randers Kommune

Ingen begrænsninger på grund af køn

I forhold til kønsligestilling i Randers Kommune som arbejdsplads skal der være lige muligheder og trygge rammer for medarbejdere og ledere. Ingen skal begrænses på grund af deres køn, identitet eller seksualitet.

I forhold til serviceydelser til borgere lægger politikken vægt på, at kommunen har et stort ansvar for at møde borgerne, så alle uanset køn, identitet og seksualitet har lige gode muligheder og fri livsudfoldelse.

Endelig beskriver politikken, hvordan Randers Kommune vil arbejde for at være en tryg og attraktiv kommune, hvor alle uanset køn, identitet og seksualitet oplever tryghed og frihed til leve deres liv og træffe egne valg.

Konference på vej

Både byrådsmedlemmer, medarbejderrepræsentanter og borgere har været involveret i udarbejdelsen af politikken, der altså nu er vedtaget.

For at sikre en fortsat bred involvering og inddragelse i arbejdet med implementering af politikken, vil der blive afholdt en konference om kønsligestilling. Den kommer til at foregå den 23. august, hvor kønsligestillingspolitikken sættes til debat. 

Det er planen at invitere en række deltagere, som til dagligt arbejder med områder, hvor kønsligestilling spiller en central rolle. Fx repræsentanter fra skolebestyrelse, medarbejderrepræsentanter og fra bruger- og pårørenderåd. Inputtene fra konferencen vil blive brugt til den videre implementering og opfølgning på politikken.