Randers Fælleselevråd: Vi vil høre alle skoleelevers mening

Hvad sætter du mest pris på ved din skole, og hvad er den største udfordring på din skole? Det var de spørgsmål, som Randers Fælleselevråd ville have svar på til årets første møde. I forlængelse af årets første møde inviterede Randers Fælleselevråd eleverne fra de randrusianske folkeskoler til en eftermiddag på skøjtebanen, som både bød på konkurrencer, gode snakke og fællesskab.

”Jeg er glad for, at vi her i Randers har et så engageret Fælleselevråd. Fælleselevrådet er en vigtig del af elevdemokratiet. De er elevernes talerør, så det er dem, der sikrer, at elevernes holdninger og perspektiver bliver formidlet og repræsenteret i både store og små sammenhænge. Det er nogle vigtige emner, de arbejder med at sætte fokus, og jeg glæder mig til at høre mere om, hvad de har fået ud af årets møde,” siger Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune.

Elevrådsrepræsentanter fra de 19 skoler afholdt mødet på Kaosambassaden. Efter mødet havde Fælleselevrådet inviteret alle elever fra kommunens skoler til fællesskab, sjov og konkurrence på skøjtebanen.

Formålet med at samle eleverne på skøjtebanen var både at lave et spændende event, der kunne styrke fællesskabet, men det handlede også om at få indblik i, hvad de randrusianske elever synes godt og mindre godt om på deres skoler.

”Fællesskab gør os glade”

”I Fælleselevrådet vil vi gerne lave nogle arrangementer, der er med til at give et bedre fællesskab på tværs af skolerne. Vi vil gerne kæmpe for, at alle har det godt. Og fællesskab gør os glade – det er med til, at vi har det bedre. Derfor vil vi gerne have, at man blander sig med elever fra andre skoler. Det er altid rart at få nye venskaber. Det er noget af det, vi gerne vil have endnu mere af,” fortæller Cecilie Kjær Christensen fra 9.A på Blicher Skolen.

På mødet satte Fælleselevrådet fokus på fem forskellige temaer. Et af dem handlede om, hvordan de bedst kunne synliggøre deres arbejde på sociale medier. Og andre handlede om udnyttelse af udearealer, udluftning i klasserne og skolepolitikkens indhold.  

”Vi håber også, at der kommer nogle på skøjtebanen, som måske ikke havde hørt om det her arrangement, men hvor vi så kan fortælle dem noget om, hvad det er vi egentlig laver i Fælleselevrådet. Formålet med i dag er også, at vi skal blive mere synlige, så elever fra alle skoler ved, at det er os, de skal gå til, hvis der er noget, de gerne vil vide, eller hvis de gerne vil give deres mening til kende,” siger Cecilie Kjær Christensen.

Randers Fælleselevråd blev første gang oprettet i 2016. Målet med fælleselevrådet er at bringe fokus på elevernes holdninger samtidig med, at det er en platform, hvor eleverne kan udveksle meninger, idéer og løsninger. Her kan byrådspolitikere og embedsmændene i Børn og Skole hente sparring på beslutninger om folkeskolen i Randers.