Randers går forrest: Borgerguider giver støtte i øjenhøjde

17 borgere i Randers er uddannede til at holde foredrag og at give personlig sparring om autisme, hjerneskade og udviklingshæmning. Initiativet er et led i Randers Kommunes strategi om borgerinddragelse, og det har skabt bevågenhed fra andre kommuner.

Joan Bertelsen er glad for at have muligheden for at dele ud af sine erfaringer.

"Der er flere, der har fortalt mig, at min historie indgyder håb og inspiration. Jeg kan mærke forløsning hos folk, når de kan genkende deres situation i min. Det giver mig styrke, og tingene giver mening, når jeg kan hjælpe folk med min fortælling."

Sådan fortæller Joan Bertelsen, som er borgerguide, og som har haft en alvorlig hjerneblødning efterfulgt af meningitis ad flere omgange. Hun er en af de 17 borgerguides, som står klar til at dele ud af deres egne levede erfaringer for at skabe håb og motivation hos deres medborgere. 

Katrine Smed Nielsen, som har autisme, er borgerguide og glad for at være en del af projektet. Hun har mærket, hvordan uddannelsen også er et selvudviklingsforløb:

"Man lærer at kigge indad og analysere sig frem til hvad man har, som man kan give videre. Det har været med til at gøre mig stærkere og mere bevidst om min situation på et personligt plan", fortæller Katrine om sin oplevelse med uddannelsen.  

Bevågenhed fra andre kommuner

Uddannelsen af borgerguider er den første af sin slags i Danmark, og er udviklet med inspiration fra psykiatrien. Den er en del af projekt Mit Liv - Min Plan, som er støttet med 3 millioner af Velux-fonden og løber fra 2017 til 2020. Projektet er en del af Randers Kommunes indsats for borgerinddragelse og aktivt medborgerskab. 

 "I Randers Kommune arbejder vi med et borgerperspektiv, hvilket betyder, vi har fokus på at borgeren får en stemme. Vi har fokus på borgernes ressourcer, det der går godt i deres liv og deres ønsker for fremtiden. Det er en ny tilgang, og projektet har derfor meget bevågenhed fra andre kommuner, fra forskere og Socialstyrelsen", forklarer Gitte Lopdrup, som er projektleder. Gitte Lopdrup har delt ud af erfaringerne fra Randers ved flere lejligheder, herunder workshops i Socialstyrelsen.

Borgerguiderne kan bookes til at holde oplæg og deltage i arrangementer. De kan bookes ved at kontakte projektleder Gitte Lopdrup, gitte.lopdrup@randers.dk.