Randers i front med de grønne flag

Torsdag den 6. marts 2019 modtog samtlige dagtilbud i Randers Kommune Friluftsrådets Grønne Spirer Flag. Det sker samtidig med, at 72 pædagoger er blevet uddannet til faglige fyrtårne inden for natur, udeliv og science. Dermed er Randers helt med i front på det grønne område og den kommune, der har fået uddelt flest grønne flag på én gang.

”Det er den største flagceremoni, vi har været med til overhovedet. Vi har aldrig uddelt så mange flaghejsninger på én gang. Der er stor forskningsmæssig evidens for naturens positive effekter på børn, og i Friluftsrådet er vores mission, at så mange børn som muligt kommer ud og får glæde af naturen. Her er Randers den kommune, vi har haft det bedste, mest seriøse og langvarige samarbejde med,” siger Ida Kryger, konsulent i Grønne Spirer.

Torsdag den 6. marts 2019 modtog samtlige dagtilbud det grønne flag til en biennale, der samtidig markerer afslutningen på uddannelsesforløbet af de 72 faglige fyrtårne. Til biennalen deler de faglige fyrtårne ud af deres viden med eksempler på arbejdet med at styrke indsatserne inden for natur, udeliv og science i dagtilbuddene.

”Det grønne flag er et symbol på kvaliteten af det arbejde, som vores pædagoger udfører omkring børnenes udeliv. Det er et synligt bevis på, at vi er en kommune, der prioriterer natur og udeliv for vores børn. Og det gør vi, fordi vi ved, det bidrager positivt til at give dem de bedste livsmuligheder. Nu gælder det om at fastholde det grønne fokus og få anvendt alt den viden og erfaring, som vores dygtige pædagoger har fået med sig,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for børne- og familieudvalget.  

”Her i Friluftsrådet har vi ikke tidligere oplevet, at den naturpædagogiske indsats har været så stærkt forankret i en forvaltning. Vi oplever, at Randers er et sted, hvor man fra kommunal side tager natur og udeliv meget seriøst. Og på en måde, hvor det bliver bragt ud i institutionerne til gavn for børnene,” siger Ida Kryger.

Børn skal være børn

Uddannelsen af de 72 faglige fyrtårne er en del af implementeringen af den styrkede pædagogiske lærerplan med fokus på natur, udeliv og science. Kompetenceløftet er foregået i samarbejde med dagtilbudsområdet i Randers Kommune, VIA og Naturcenter Randers.

”Betydningen af den tidlige indsats er stor, men det helt afgørende er, hvordan man arbejder med den. Det kræver kvalificerede voksne, der forstår at lade børn udforske naturen på børnenes præmisser. Det betyder, at der skal være plads til at lade børn være børn. Derfor spiller leg en helt central rolle. Både den planlagte, men også den spontant opståede leg. Og her er der nogle vanskelige pædagogiske overvejelse forbundet med at beslutte, hvornår man skal guide og hvornår man skal stå på sidelinjen og tegne rammerne,” siger Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA.

Randers Kommunes naturindsatser bygger på forskning, der viser, at en tidlig indsats har stor betydning for børns grundlæggende præferencer. Heriblandt også forsker ved VIA UC, Niels Ejby Ernsts, forskning i naturens positive effekter for børns udvikling.

Fakta

  • Randers Kommune den største kommune i Danmark, hvor alle institutioner modtager det grønne flag.
  • Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagtilbud. Med ordningen ønsker Friluftsrådet at inspirere til en sjov, sund og grøn hverdag for de 0-6 årige.