Randers Kommune flytter ind i Nellemann-bygningen

Randers Kommune indgik i marts en aftale med Nellemann Holding A/S om leje af den nordvestlige del af ejendommen, som ligger på Hospitalsgade 10.

Aftalen kom i forlængelse af Gudenåcentret og Dragonparkens lejemålsudløb og omdannelsen af plejecenter Møllevang til Landsbyen Møllevang. På den måde opstod et behov for nye lokaler til trænings- og aktivitetscentre og hjemmeplejedistriktsgrupper.

Udlejeren har siden arbejdet med indretningsplaner og den kommende ombygning er så småt begyndt.

Omsorgsudvalgsformand Fatma Cetinkaya fortæller, at huset får liv af borgere, medarbejdere og frivillige, som får deres daglige gang i lokalerne. Der vil blive arbejdet med en rehabiliterende tilgang, som tager udgangspunkt i borgernes  individuelle ønsker og behov.

Husets primære tilbud bliver visiteret træning, herunder genoptræning efter udskrivelse fra hospital og efter ambulant behandling, samt genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse.

Der gøres også overvejelser om etablering af en lille cafe, en sundhedsklinik, forskellige rådgivningsfunktioner, mulighed for udlevering af mindre hjælpemidler, rådgivning og fremvisning af velfærdsteknologi. Endelig arbejdes der på at undersøge om foreninger kunne være interesserede i at blive inviteret ind i huset, så de kan supplere med relevant rådgivning og tilbud til kommunens ældre borgere.

Ombygningen forventes færdig marts 2020.