Randers Kommune går med i finansiering af kunsttrappe

Randers Byråd har på mødet den 13. december 2021 bevilget 2,5 millioner kroner til at medfinansiere en kunsttrappe på Thors Bakke - tegnet af den internationalt anerkendte kunstner Erik A. Frandsen, der er født og opvokset i Randers. Pengene havde byrådet afsat i forbindelse med den seneste budgetaftale.

Visualisering af området, hvor kunsttrappen kommer til at ligge.

En gruppe af lokale erhvervsfolk har med opbakning fra Randers Kommunes Kunstfond arbejdet på at skabe en kunsttrappe som forbindelse mellem Østervold og Thors Bakke. Og nu har Thorstrappen, som værket hedder, den grundlæggende finansiering på plads. På mødet den 13. december 2021 har Randers Byråd nemlig frigivet 2,5 millioner kroner, som blev afsat i forbindelse med den seneste budgetaftale til at realisere projektet.

Med frigivelsen af de 2,5 millioner kroner er der nu i alt afsat 5 millioner kroner til projektet. 2 millioner kroner kommer fra det private erhvervsliv, mens Randers Kommune i forvejen havde afsat 500.000 kroner.

Thorstrappen bliver tegnet af den internationalt anerkendte kunstner Erik A. Frandsen, der er født og opvokset i Randers. Forventningen er, at Thorstrappen bliver et kunstværk, der vil invitere borgere og turister til leg, ophold og udsigt.

Skitser er næsten færdige

Kunstneren er i øjeblikket ved at færdiggøre skitserne, og det er først når disse er klar, at den samlede økonomi for at realisere trappen kan fastslås.

Det er KPC Byg, der ejer grunden, hvor Thorstrappen skal ligge. Herfra er der givet tilsagn om at dække de resterende omkostninger ud over de 5 millioner kroner. Det vil også være KPC Byg, der udfører byggeriet uden omkostninger for Randers Kommune samt efterfølgende donerer værket og grunden for Thorstrappen. Grunden alene estimeres til en værdi af 3.3 mio. kr. Thorstrappen vil herefter være i Randers Kommunes Kunstfonds eje

De første skitser til Thorstrappen blev præsenteret tilbage i efteråret 2018. Siden da er mulighederne for finansiering blevet undersøgt, og nu hvor den del er på plads venter anlægsfasen forude. Der er endnu ikke sat en dato på, hvornår Thorstrappen ventes at stå færdig.