Randers Kommune ønsker fritagelse fra de obligatoriske test i folkeskolen

Randers Kommune ansøger nu Social- og Indenrigsministeriet om som forsøg at være fritaget fra lovkravet om obligatoriske nationale test i folkeskolen. Ønsket er at give skolerne mulighed for selv at bestemme omfanget af test i indskolingen.

Folkeskolerne i Randers Kommune skal have mulighed for selv at bestemme omfanget af test i indskolingen. Det ønsker Randers Byråd, og derfor bliver der nu sendt en ansøgning af sted til Social- og Indenrigsministeriet om som forsøg at fritage skolerne fra lovkravet om obligatoriske nationale test.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at sætte gang i en ny omgang såkaldte Frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner kan ansøge om frihed til at afprøve forskellige tiltag. Og det er i den forbindelse, at Randers Kommune ansøger om dispensation fra de gældende regler.

Mindre præstationspres

I dag er der ti obligatoriske nationale test fra 2. til 8. klasse i læsning, matematik, engelsk og fysik/kemi. Ifølge Randers Kommunes ansøgning kan de nationale test dog give anledning til, at nogle børn og unge oplever et negativt præstationspres. Målet med fritagelsen er således at bidrage til at mindske det negative pres på folkeskoleeleverne så alle elever trives og motiveres for egen læring.

Samtidig ønsker Randers Kommune med fritagelsen at gøre det muligt for den lokale skoleledelse i dialog med skolebestyrelsen at beslutte omfanget af test på den enkelte skole.

Stadig fokus på elevens udbytte af undervisningen

Randers Kommune vil i stedet for test vurdere elevernes udbytte af undervisningen på andre måder, fx gennem lærerens systematiske observationer, elevsamtaler, formativ feedback, elevfremstillede produkter og oplæg. Desuden er tanken fortsat at lave elevplaner med individuelle mål og status for elevens læring.

Bliver ansøgningen godkendt vil Randers Kommune evaluere forsøget ad to omgange. Første gang i 2021 med fokus på skolernes brug af muligheden. Dernæst en slutevaluering i 2023 med de samlede erfaringer fra skolerne, elever og forældre.