Randers Kommune skifter ble-leverandør

Hvert fjerde år skal kommunerne ud i en udbudsrunde i forhold til de produkter, der købes ind. I foråret var det katetre, der blev forhandlet hjem, og nu er turen kommet til bind og bleer.

Randers kommune har fra 1. februar 2019 valgt at overgå til anden leverandør end nuværende Abena. Det betyder, at de bind eller bleer, som er bevilget til en borger, udskiftes med den nye leverandørs bind/bleer fra 1. februar. Den nye leverandør er Essity.

Er du modtager af bind eller bleer, skal du som udgangspunkt ikke foretage dig noget. Udskiftningen af de bevilgede produkter vil blive foretaget løbende i et samarbejde med Essity, Kontinensklinikken og Kontinenssygeplejerskerne i områderne Nord, Syd og Vest i Randers Kommune.

Bevilling af bind eller bleer via kommunen kræver, at man er udredt, og at mulighederne for behandling er afprøvet.

Kontinensklinikken

Som et af de første steder i landet åbnede Randers Kommune en kommunal kontinensklinik i Randers Sundhedscenter i 2012. Siden har alle borgere kvit og frit og uden henvisning kunnet henvende sig og få hjælp, hvis de har problemer med at holde på vandet.

Tilbuddet består af inkontinensklinik, fire specialuddannede sygeplejersker, to specialuddannede fysioterapeuter og en sexologisk vejleder.

Man kan henvende sig til Kontinensklinikken anonymt eller via personale inden for sundhedssektoren og ældreplejen, eller egen læge kan henvise.

Kontinensklinikken eller kontinenssygeplejersken i eget område kan altid kontaktes, hvis du har spørgsmål.