Randers Kommune søger medarbejdere med egne erfaringer med psykisk sårbarhed

Der er otte ledige stillinger for borgere, som er uddannet i bruge egne erfaringer med psykisk sårbarhed til at støtte og skabe håb for andre med samme udfordringer.

Det er såkaldte peer-uddannede, som nu kan søge job hos flere fagområder i Randers Kommune. Recoveryskolen i Center for Psykiatri har i 5 år uddannet peers, og har igennem en årrække ansat peer medarbejdere til undervisning og vejledning. Nu er tiden så kommet til at udbrede kompetencerne bredt i Randers Kommune. Stillingerne er et skridt i retningen af Randers Kommunes omlægning og udvikling af socialpsykiatrien med mere fokus på borgernes unikke og individuelle recovery-proces. Her kommer de peer-uddannede medarbejdere ind i billedet:

"Peer medarbejdere bruger egne levede erfaringer med at håndtere psykisk sårbarhed i mødet med mennesker med psykisk sårbarhed. Som peeruddannet er man uddannet til at benytte disse erfaringer i arbejdet. De er eksperter i at tale i øjenhøjde og skabe håb for folk, som oplever psykisk sårbarhed. Peermedarbejdere er en vigtig medspiller i vores målsætning om at møde borgerne med et rehabiliterende og recoveryorienteret perspektiv, " forklarer Tanja Mørk Nielsen, afdelingsleder i Center for Psykiatri.

Den rehabiliterende og recoveryorienterede tilgang er skrevet ind i Randers Kommunes Psykiatriplan 2018 - 2021. Planen understøtter, at kommunen arbejder med en helhedsorienteret socialpsykiatrisk indsats, hvor psykisk sårbare borgere kan udvikle sig, opnå øget mestring i egen tilværelse og forbedret livskvalitet. Randers Kommune er en af partnerskabskommunerne i Socialstyrelsens initiativ vedrørende kvalitet og omlægning i socialpsykiatrien, hvor rehabilitering og recovery er nøgleord.

"Vi søger peermedarbejdere til forskellige afdelinger, og deres rolle bliver både at have borgerkontakt, og at være med til at udvikle, hvordan Randers Kommune bedst muligt bidrager til en rehabiliterende og recoveryorienteret tilgang til borgerne. Vi søger peers, som har nysgerrige og kreative tankegange, og som kan indgå i forskellige typer af samarbejde. Vi ser frem til at læse ansøgningerne," siger Tanja Mørk Nielsen.

De otte ledige stillinger er fordelt på følgende afdelinger i Randers kommune:

1 peer i Recoveryskolen i Center for Psykiatri
3 peers som skal indgå i et team på Center for Psykiatris boområde
1 peer i Ungecenteret (Børn og familie)
2 peers som skal indgå i et team i indsatsen på Jobcenterets Ungevejledning (UUR) - Daghøjskolen
1 peer i Sundhedscenteret

Ansøgningsfristen er 27-12-2020 og jobopslaget kan ses her.