Randers Kommune søger partner til at realisere de første etaper af Flodbyen

Det bliver et arealudviklingsselskab bestående af Randers Kommune og en investor, som får ansvaret for at realisere de første etaper af Flodbyen Randers. Hvem der indtræder i selskabet som investor og dermed får adgang til at byudvikle på en del af de attraktive områder afgøres i et udbud på flodbyen.randers.dk. Som led i udbuddet vil de interesserede parter blive vurderet på, om de har en tilstrækkelig finansiel styrke og mindst lige så vigtigt: Om de deler visionerne for udviklingen af Randers over de kommende generationer. På mødet den 26. april 2021 har et bredt flertal i Randers Byråd vedtaget udbudsbetingelserne og principperne for det selskab, som skal etableres.

Som investor i det kommende arealudviklingsselskab vil man i et tæt samarbejde med Randers Kommune få ansvaret for at realisere de første to etaper af Flodbyen, hvor der i alt forventes bygget omkring 170.000 etagemeter.

"Det her er en helt unik chance for at investere i et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark og det største i Randers Kommune nogensinde. Jeg ser frem til, at vi får nogle kvalificerede tilbud, så vi kan vælge den helt rigtige investor for Randers," siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

Randers Byråd har på mødet den 26. april 2021 vedtaget udbudsbetingelserne og principperne for det kommende arealudviklingsselskab, der kommer til at bestå af Randers Kommune og den kommende investerings- og samarbejdspartner.

Hvem der indtræder i arealudviklingsselskabet som samarbejdspartner og investor bliver nu afgjort i et udbud.

"Vi har i byrådet høje ambitioner for Flodbyen. Vi ønsker, at bæredygtighed er i højsædet- ikke kun i de nye byggerier, men bredt funderet i de nye beboeres hverdagsliv. Vi vil skabe en ny bydel med lys og luft, hvor det er rart at bo for forskellige mennesker i forskellige livsstadier og -situationer. Vi vil altid have fokus på at sikre adgang til vandet for alle," siger Torben Hansen.

Rammen for udviklingen ligger fast

Når arealudviklingsselskabet er oprettet, får det til opgave at realisere de første to etaper af Flodbyen. Det drejer sig om Brotoften, Busterminalen og Bolværksgrunden (etape 1) samt Nordhavnen og Toldbodgadekvarteret (etape 2).

Udviklingen skal ske i overensstemmelse med udviklingsplanen og de 40 kvalitetskrav for Flodbyen, som byrådet tidligere har vedtaget.

"Der er lavet et utroligt grundigt forarbejde for Flodbyen. Vi står på et solidt fundament både i forhold til økonomi, tidsplan, betingelser og krav. Det fremgår tydeligt af udbudsmaterialet, at vi skal sikre en udvikling, som passer til Randers. Derfor vil der i bedømmelsen af tilbuddene blive lagt stor vægt på, at en mulig investor formår at vise, hvordan udviklingen kan ske i overensstemmelse med de planer og krav, som byrådet tidligere har vedtaget," siger Christian Brøns, formand for Udviklingsudvalget og fortsætter:

"Vi har også en klar holdning til, hvilke særlige og ufravigelige kvalitetskrav, vi vil stille for at skabe en solid, velfunderet og ikke mindst langtidsholdbar udvidelse af den eksisterende midtby i Randers, samt at udvikle en bydel i en menneskelig skala, der rammer den eksisterende by i højde og drøjde."

Arealudviklingsselskabet kommer til at fungere på den måde, at Randers Kommune skyder arealerne ind i selskabet, mens investoren kommer med kapital svarende til værdien af arealerne. Herefter får arealudviklingsselskabet til opgave at byggemodne og videresælge de enkelte byggefelter. Det kan enten ske til investeringspartneren, der får forkøbsret til visse byggefelter, eller til andre projektudviklere. Randers Kommune vil eje 49 procent af selskabet, mens investoren ejer de resterende 51 procent.

Selve udviklingen af de enkelte arealer vil ske efter helt normale procedurer, blandt andet med vedtagelse af lokalplaner og offentlige høringer.

Randers Byråd vil senere tage stilling til valg af samarbejdspartner og investor, og når der er indgået en endelig aftale med en investor, går arbejdet med at lave lokalplaner for byggefelterne i gang. Omkring 2023 forventes de første byggerier at skyde op.

Fakta

Byudviklingsprojekt Flodbyen Randers er baseret på en vision om at forbinde den eksisterende midtby med vandet og den helt unikke natur, der løber fra Gudenåen gennem byen til Randers Fjord. En byudvikling hvor boliger, arbejdspladser, adgang til naturen, klimatilpasning og oplevelser går hånd i hånd. Flodbyen dækker 59 ha landjord helt tæt på midtbyen og kan over de kommende årtier etapevist realiseres, fordi Randers Havn udflytter til nye arealer længere mod øst. Det samlede projekt (4 etaper) forventes realiseret over de kommende ca. 50 år afhængig af udviklingen i de økonomiske konjunkturer undervejs.

I forlængelse af byrådets vedtagelse af udviklingsplanen og kvalitetskravene er det i 2021 desuden blevet afklaret, at Verdos kraftvarmeværk (der i dag er placeret på havnepieren) senest i 2036 afløses af andre produktionsformer og derefter ikke er en begrænsende faktor for byudvikling på pieren og de omkringliggende arealer. Derudover arbejder byrådet videre på at etablere Klimabroen omkring 2030 for at aflaste den stærkt trafikerede Randersbro, for at åbne havnearealerne for byudvikling og for at sikre midtbyen mod fremtidige oversvømmelser (som en integreret del af det samle Klimabånd gennem byen).