Randers Kommune vil gerne leje p-hus på Brotoften

Randers Kommune er villig til at leje et p-hus med op til 200 p-pladser, hvis det bliver opført af ekstern investor på Brotoften som led i realiseringen af Flodbyen. Det har byrådet besluttet på mødet den 5. december 2022.

Skitse af "Fremtidens p-hus"

Arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S har lavet et skitseforslag for udviklingen af Brotoften med både nye boliger og et nyt parkeringshus på hjørnet af Århusvej og Støberigade. I den forbindelse skulle byrådet på mødet den 5. december 2022 tage stilling til, om Randers Kommune vil være villig til at leje p-huset med op til 200 p-pladser, når det er opført.

Det vil byrådet gerne og ser samtidig positivt på det mest ambitiøse p-hus i skitseforslaget med navnet ”Fremtidens p-hus”. Et p-hus, som vil blive opført i træ og være på niveau med de mest innovative og fremtidssikrede p-huse i landet på nuværende tidspunkt blandt andet med solceller på taget, begrønnede facader og el-ladeinfrastruktur.

P-hus er en bedre løsning

Oprindelig har Udviklingsplanen for Flodbyen - i forhold til Brotoften - lagt op til at placere 150 offentlige parkeringspladser på terræn langs dæmningen, der leder cykelstien til Den Blå Bro. Men forvaltningen vurderer, at en placering af de offentlige p-pladers i et parkeringshus er en bedre løsning. Den nye placering af p-pladserne sikrer, at det attraktive område mod vest med udsigt til engene anvendes til boliger og naturarealer fremfor fladeparkering. Samtidig bebygges de mere støjudfordrede arealer mod Århusvej med funktioner, der støjafskærmer de bagvedliggende boliger og friarealer. Og endelig reduceres trafikken gennem boligområdet.

I dag er det muligt at parkere gratis på et grusareal på Brotoften, men etableringen af de offentlige tilgængelige p-pladser i et p-hus vil medføre en række ekstra udgifter. På et senere tidspunkt skal byrådet tage stilling til, hvorvidt disse udgifter skal dækkes ved at parkeringen i huset bliver mod betaling.

Det er forventningen, at der i p-huset vil være 150 offentlige p-pladser og derudover 50 pladser til ”Gudenåboligerne”, som AP Ejendomme vil opføre.

Selve etableringen af både p-hus og boliger er en del af 1. etape i Udviklingsplanen for Flodbyen Randers. Projektet kræver, at der bliver vedtaget en lokalplan for Brotoften, og på baggrund af arealudviklingsselskabets skitseforslag har erhvervs- og planudvalget på mødet den 17. november 2022 besluttet at sætte gang i den proces. Her bliver første skridt en offentlig fordebat med borgermøde undervejs.