Randers: Overraskelse over at blodprøvetagning nedlægges i sundhedscenter

Borgmester Torben Hansen er overrasket over, at blodprøvetagning på Randers Sundhedscenter nedlægges pr. 1. juli. Han tager nu initiativ til en drøftelse med regionsrådsformanden.

- Randers Sundhedscenter er en meget stor succes, hvor rigtig mange borgere i Randers Kommune kommer og får oplevelsen af at træde ind i et supermarked med sundhedstilbud. Der er både private tilbud, regionale tilbud og naturligvis kommunale tilbud som sundhedspleje, tandpleje, sundhedskurser mv. Til sammen gør dét, at der kommer mange mennesker - og netop det, at tilbuddene ligger sammen gør, at flere benytter dem,  siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og fortsætter:

- Hele tanken bag Sundhedsreformen er, at flere funktioner skal flytte ud af sygehusene - ud tættere på borgerne, så flere borgere har sundhedstilbud tæt på.

Meget overraskende 

- Derfor er det meget ærgerligt, og for mig meget overraskende, at Regionshospitalet netop har meddelt Randers Kommune, at de fra 1. juli nedlægger blodprøvetagningen i Randers Sundhedscenter og centraliserer det på Regionshospitalet i Randers. Hele tankegangen bag sundhedsreformen er, at borgernære og mindre komplekse funktioner skal flytte tæt på borgene - altså det helt modsatte af det, der nu lægges op til. Og det endda helt uden varsel, siger Torben Hansen, som fortsætter:

- Jeg vil derfor på det førstkommende møde i de nye sundhedsklyngesamarbejder tage emnet op, så vi i fællesskab sikrer, at borgerne får dét, som Sundhedsreformen går ud på: Nemlig at sikre at sundhedstilbuddene kommer tættere på borgerne.

- Vi vil nu tage kontakt til Regionshospitalet i Randers og Regionsrådsformanden med henblik på en drøftelse af hvilke andre regionale sundhedstilbud, der vil kunne lægges ud til kommunerne - herunder i Randers Sundhedscenter.