Randers-pædagog modtager Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Kristoffer Larsen fra Fussingø Naturbørnehave i Randers modtager Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris. Prisen hylder engagerede og dygtige pædagoger, som giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi i daginstitutionerne.

Kristoffer Larsen, modtager af Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

”Kristoffer udfordrer børnene med konstruktionsopgaver som at bygge en bro eller at flytte vand via en vandbane af gamle rør. Han instruerer børnene i ’at se nøje efter’ og hjælper dem til at sætte ord på deres observationer. Han støtter, at børnene forestiller sig, hvad der kan ske og efterfølgende afprøver det, de tror - altså at de danner hypoteser og afprøver dem i eksperimenter. Alt sammen noget, der peger ind i senere uddannelsestrins engineering-metode,” sådan begrunder Novo Nordisk Fonden deres valg af Kristoffer Larsen som prismodtager.

Det er første år, at Novo Nordisk Fonden uddeler den Naturtematiske Pædagogpris. En pris, der bliver delt i to – én til en pædagog eller et team øst for Storebælt og én vest for Storebælt.

Med prisen følger også en sum på 100.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, mens Fussingsø Naturbørnehave modtager den anden halvdel. Andelen skal de anvende til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema.

Randers markerer sig på det grønne område

Foruden den Naturtematiske Pædagogpris uddeler Novo Nordisk Fonden også priser til gymnasie- og skolelærer, der gør en særlig indsats på det naturfaglige område. Sidste år var det ligeledes to undervisere fra Randers, der modtog prisen.

”Vi er utrolig glade for, at det endnu en gang er en Randrusianer, der løber med prisen. I Randers gør vi en rigtig stor indsats for at fremme naturvidenskabelige miljøer og sikre tidlige indsatser i forhold til børnenes udvikling. Det er derfor dejligt at se, at vores vigtige arbejde bliver bemærket, og at vi har nogle så engagerende og fagligt dygtige medarbejdere som Kristoffer, der formår at løfte niveauet rigtig højt,” fortæller Charlotte Buchhave, der er udviklingskonsulent i Randers Kommune.

Randers Kommune har tidligere deltaget i et projekt på tværs af 8 EU-lande, hvor de over en toårig periode har arbejdet intenst med at fremme science, matematik og udendørslæring i kommunens dagtilbud. Et projekt som Kristoffer Larsen også deltog i.

”I Randers Kommune har vi generelt en stærk faglig grøn profil i vores daginstitutioner. Vi har deltaget i flere forskellige projekter og samarbejdet med både Friluftsrådet og Rander Naturcenter. I forbindelse med EU-projektet udviklede Kristoffer Larsen sig helt enormt sammen med sine kollegaer, og han har sidenhen gjort et stort stykke arbejde med at implementere det naturvidenskabelige fokus i vores dagtilbud. Både Kristoffer og hans team har en meget høj faglighed, der er med til at løfte ambitionsniveauet” fortæller Charlotte Buchhave.

Prisoverrækkelsen finder sted den 9. maj i Fussingø Naturbørnehave kl. 13.30 og er åben for alle interesserede.