Red Fall bliver renset til foråret

På de sociale medier og i flere traditionelle medier har der i de sidste par dage været rejst kritik omkring den unikke byport Red Fall på Østervold i Randers. En stor del af kritikken handler om manglende vedligehold. Men faktisk har kommunen allerede planer om, at byporten bliver frisket op til foråret.

Red Fall er et unikt kunstværk, der blev skænket til Randers Kommune i 2002 af flere fonde og private virksomheder. Det er den kendte billedhugger Ingvar Cronhammar, der står bag værket, som er et 12 meter højt og hvidt hus. Inde i huset kan der tændes et rødt lys samtidig med at der er et lille vandfald. Gennem vinduesåbningerne skabes en kontrast mellem den hvide, næsten sterile ydre bygningsskal og det indre, blodrøde vandfald, når det er tændt.

”Det gør det til et unik værk, som også er meget omdiskuteret – populært hos nogle og mindre populært hos andre, sådan som det ofte er med kunst, heldigvis ”, fortæller kulturkonsulent Helga Hjerrild, der er sekretær for Randers Kommunens Kunstfond, og fortsætter:

”Desværre har det meget fugtige vejr her i efteråret og vinteren været hårdt ved kunstværkets hvide skal - det er gået meget hurtigere med begroning end normalt. Og det ser bestemt ikke kønt ud med alle de alger. Men faktisk er det for længst planlagt, at Red Fall skal have en rensning til foråret. Det sker som en del af den løbende vedligeholdelse af vores skulpturer. Det er fristende at gå i gang straks, men det vil være ufornuftigt, for så risikerer vi at det er grønt igen inden sommeren kommer. Vi forventer at rense Red Fall i foråret, når solen hjælper med at holde algerne i skak”, slutter Helga Hjerrild.

Som den aktive kulturkommune Randers er, findes der rundt om i byrummet 68 forskellige skulpturer. Interesserede kan læse om dem alle sammen på hjemmesiden skulpturer.randers.dk