Restancer halveret siden kommunen overtog inddrivelsen af skyldig ejendomsskat fra SKAT

1. januar 2017 overtog Betalingskontoret i Randers Kommune opgaven med at inddrive skyldig ejendomsskat fra SKAT. Siden da er restancerne faldet markant. Hvor borgere og virksomheder i januar 2017 skyldte knap 9,4 mio. kroner i forfalden ejendomsskat, er beløbet i juni i år mindre end 1,2 mio.

Succesen skyldes ifølge Betina Dichmann, som er leder af Betalingskontoret i Randers Kommune, at Betalingskontoret har fulgt hurtigt op på restancerne, ligesom der hurtigere bliver foretaget udlæg og oversendt sager til advokat mv.”

"Jeg tænker, at det er den indsats, der har gjort den helt store forskel. Men vi har i år også gjort noget andet, som måske har haft en effekt. Tidligere forfaldt ejendomsskatten sammen med mange andre faste udgifter den 1. januar og den 1. juli. Fra i år er har vi ændret forfald til den 1. februar og 1. august. Med i overvejelser har været, at januar måned er en økonomisk hård måned for rigtig mange mennesker. Om det er den ene eller anden årsag eller et samspil, så har vi igen i år oplevet et stort fald."

"Det at flere borgere betaler til tiden og især at vi får restancerne hjem, er noget der har stor betydning for de kommunale budgetter. I den sidste ende påvirker det, hvad kommunen har at gøre godt med," pointerer Betina Dichmann.

Sammenligner man restancerne for i år med samme tidspunkter i 17 og 18, hvor 1. rate er forfalden og betalingsfristen overskredet - og status 4 måneder efter forfald. Så er restancerne næsten halveret.

Ejendomsskat og fortrinsberettigede krav
1. rate 2017 januar april
Restance (mio. kr.) 9,38 4,56
     
1. rate 2018 januar april
Restance (mio. kr.) 8,78 2,57
     
1. rate 2019 februar juni
Restance (mio. kr.) 4,57 1,16

Til og med har den "hårdere kurs" overfor skyldnerne ikke betydet - som nogle ellers frygtede - en voldsom stigning i antallet af tvangsauktioner.                                                          

Siden Betalingskontoret overtog inddrivelse af ejendomsskatterestancer mv. i 2017, har kontoret oversendt i alt 529 sager til Kammeradvokaten. Det vil sige 529, hvor der er rykket, foretaget udlæg i ejendommen, og der stadig ikke er blevet betalt. Kammeradvokaten har indgivet i alt 170 tvangsauktionsbegæringer. 9 tvangsauktioner er gennemført.

Læs mere her.