Rottebekæmpelsen bliver mere grøn og forebyggende

Randers Byråd har på mødet den 30. januar 2023 godkendt en handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planen lægger vægt på forebyggelse og en mere grøn bekæmpelse, hvor hovedreglen er, at der ikke bruges gift.

Randers Kommunes handleplan for rottebekæmpelse i 2023-2025 blev godkendt af Randers Byråd på mødet den 30. januar 2023.

Den nye handleplan lægger vægt på forebyggelse og en mere miljøvenlig bekæmpelse. Blandt andet vil det fremover være hovedreglen, at der ikke bruges gift – og i byområder vil bekæmpelsen være helt giftfri. Kun ved store rottetilhold, hvor fælder ikke er tilstrækkeligt, vil der blive anvendt gift efter strategi for minimering af resistensrisikoen.

Gift spreder sig

I Danmark bliver der primært brugt antikoagulanter som kemisk bekæmpelsesmidler mod rotter. Antikoagulanter virker blodfortyndende og desværre har flere undersøgelser vist meget høje koncentrationer i næsten alle små rovpattedyr og rovfugle i Danmark. Derfor har Miljøstyrelsen strammet kravene til brugen af disse gifte, hvilket også har skabt et naturligt behov for at udvikle metoder og teknologi til giftfri rottebekæmpelse.

I Randers Kommune vil der i stedet for gift blive brugt fælder, og der vil være fokus på forebyggende tiltag med vejledning og pålæg til borgere om rottesikring af ejendomme og renholdelse. Tiltag der også erfaringsmæssigt har vist sigt at have god effekt.

Flere miljøvenlige tiltag

Ud over giftfri bekæmpelse lægger Randers Kommunes handleplan op til andre miljøvenlige tiltag. Blandt andet ved at konvertere vognparken til el- eller brintbiler og ved større brug af intelligente fælder, der mindsker transport.

Den kommunale rottebekæmpelse er finansieret af ejendomsskatten og siden 2019 har rottebekæmpelse været forankret i Randers Kommunes driftsafdeling.