Samarbejde mellem lokale aktører og skolerne i Dronningborg bringer 6. klasserne trygt videre

6. klasses-eleverne fra Østervangsskolen og Rismølleskolen på Tronholmen til årets første samarbejdsdag. De skal lære hinanden bedre at kende, inden de næste skoleår skal gå i 7. klasse sammen på Rismølleskolen

Elever fra Østervangsskolen og Rismølleskolen på Tronholmen

Når 6. klasserne på Rismølleskolen og Østervangskolen i Dronningborg samles i 7. klasse på Rismølleskolen, så er eleverne ikke fremmede for hinanden. 

De har netop gennemført den første af i alt seks samarbejdsdage i løbet af skoleåret, dage hvor eleverne besøger hinanden eller mødes et sted i byen. Denne gang til aktiviteter på Tronholmen. 

"Vi har et rigtig stærkt samarbejde om overgangen, hvor eleverne på Østervangsskolen skifter til Rismølleskolen i 7. Klasse. Vi oplever, at eleverne gennem fælles faglige og sociale aktiviteter får et øget kendskab til hinanden, der fører til venskaber og stærke fællesskaber i de nye klasser," skriver Østervangskolen. 

Samtidig med at eleverne lærer hinanden at kende, får de oplevelser med nogle af de gode tilbud, der er i lokalområdet. Ungdomsskolen er et af de steder, eleverne skal mødes i løbet af året. Det er et nyt tilbud for eleverne, når de kommer i 7. klasse, derfor har de to Dronningborgskoler gjort noget ud af at præsentere dem for stedet.

Også de lokale foreninger bidrager til fællesskabet på skolerne. De Blå Spejdere og Randers Roklub stiller med frivillige, der bidrager til arrangementerne. Derigennem bliver børnene også introduceret til nogle af de mange muligheder, der findes i Randers.