Seksualitet på skoleskemaet i uge 5 og 6

8. klasserne i Randers Kommune har netop nu fokus på seksualitet. I alt 33 klasser er i løbet af uge 5 og 6 omkring Randers Ungdomsskole, hvor workshops skal hjælpe de unge med at finde svar på spørgsmål om sex og seksualitet.

”Vores workshops handler ikke bare om anatomi, prævention og forebyggelse af kønssygdomme. Vi kommer også omkring, hvordan vi ser på os selv og vores krop, og på tendenser i tiden som sociale medier, billeddeling og sugar dating mv., fortæller Malene Skov Larsen, som er en af sexambassadørerne, som Randers Ungdomsskoles ”ung til yngre”-undervisere kalder sig.

”Vi tager i høj grad udgangspunkt i, hvilke emner de unge gerne vil beskæftige sig med. Sundhedsplejen har på forhånd været rundt i klasserne og holdt brainstorms om seksualitet, hvorefter de unge anonymt kan melde ind via et eksternt analysebureau, hvis de har specifikke emner, de ønsker, vi tager op. På den måde bliver indholdet af vores workshops mere relevant for klasserne og for den enkelte, ligesom vi som undervisere kan udvikle vores materiale, så det lever op til tidens trends,” siger Malene Skov Larsen.

At workshops på Randers Ungdomsskole er blevet en del af seksualundervisningen i Randers Kommune, kan eleverne takke deres fælleselevråd for. Fælleselevrådet i Randers kommune kom på deres afsluttende årsmøde i foråret 2022 med anbefalinger til Børn og Skoleudvalget om øget fokus og udvikling på områderne trivsel, kønspolitik og seksualundervisning i folkeskolerne i Randers.

Projektgruppen, der havde fordybet sig i seksualundervisning, ønskede bl.a. mere seksualundervisning på skemaet, mere viden om seksualitet blandt andre køn end mand og en kvinde samt undervisning af eksperter.

Formanden for Fælleselevrådet Laura Poulsen var med i den projektgruppe, der arbejdede med seksualundervisning.

"Det var en spændende proces at være med i. Og jeg er glad for, at vores arbejde kan medvirke til en mere tidssvarende seksualundervisning, hvor eleverne er med til at sætte dagsordenen for emnerne," siger Laura Poulsen.

Læs mere om seksualitet på randers.dk 

Læs mere om sexambassadørerne på Randers Ungdomsskoles hjemmeside