Skal jeres forsamlingshus være ”fremtidens forsamlingshus”?

Kan du svare ja til spørgsmålene herunder, så er det muligvis jeres forsamlingshus og jeres lokalsamfund, der skal være med i projektet om at udvikle fremtidens Forsamlingshus? • Er den offentlige service som skole og læge efterhånden forsvundet fra byen? • Er den private service som købmand og bank gået samme vej? • Kører den kollektive trafik oftest udenom byen? • Har I et forsamlingshus som trænger til at få nyt liv? • Og har I viljen til at gøre en indsats for at styrke både forsamlingshuset, byen og fællesskabet?

Landdistriktsudvalget og regeringens Landdistriktspulje, støtter et pilotprojekt i Randers Kommune med 500.000 kr. Her testes om landsbyer bliver mere levedygtige ved at bruge forsamlingshuset som ramme for både offentlig og privat service, kultur, erhverv og byens fællesskabet.

Forsamlingshusene har traditionelt dannet ramme om byernes fællesskab og aktiviteter, men det er måske på tide at nytænke forsamlingshusenes funktioner, så de også i fremtiden er byernes mødested.

Randers Kommune har en række idéer til hvad der kunne puttes ind i fremtidens forsamlingshus, men det kan også være, at den by der skal deltage i projektet, har flere eller andre idéer, som kan være spændende at tage med.

De foreløbige idéer er:

  • Decentral Borgerservice: En brugervenlig PC med printer og scanner hvor man kan anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, mens det også er muligt at få personlig betjening med Borgerservice via webcam.
  • Vareudlevering: En model for vareudlevering eller handel i forsamlingshuset. F.eks. i form af et køleskab, hvor der kan købes madvarer, en opbevaringsplads for bestilte og leverede fødevarer eller noget helt tredje. Denne del af projektet forventes udviklet i samarbejde med en købmand, en varehuskæde eller lokale producenter, der kan levere friske produkter.
  • Bibliotek og kulturtilbud: Det kan være et samarbejde med Randers Bibliotek, og det kan være kulturelle aktiviteter. F.eks. foredrag eller IT cafeer.
  • Kontorfællesskab: For at skabe mere liv omkring forsamlingshuset i dagtimerne kan der oprettes kontorfællesskab. Dette henvender sig til personer med hjemmearbejdspladser og selvstændige erhvervsdrivende. Muligheden for at have en lokation med god internetopkobling, samt et sted, hvor man kan sparre med andre, er det centrale ved denne del af projektet.
  • Samkørsel: For at gøre det mere tilgængeligt at bo på landet kan der i projektet inkluderes et element, der adresserer mulighederne for samkørsel.
  • Byttebørs: Det skal være et sted, hvor man har mulighed for at bytte varer og tjenester. Det kan være alt fra en tavle, hvor man skriver, hvad man hver især har at tilbyde og hvad man mangler, til en fælles grejbank som man kan låne fra.

Processen

Der tilknyttes en projektleder fra Randers Kommune som i samarbejde med en lokal styregruppe har ansvaret for projektet.

Det vil kræve stor lokal opbakning og et godt drive af den lokale styregruppe at løbe projektet i gang. For også fremadrettet at kunne køre processen lokalt, lærer lokale tovholdere redskaber til at arbejde med frivillige og drive frivillige processer.

Der tilknyttes en ekstern konsulent til at køre den indledende borgerinddragelsesproces, hvor alle byens borgere, foreninger og virksomheder inviteres til at være med.

Vil I være med?

Hvis I som lokalsamfund har lyst til at høre mere om projektet, og måske allerede har en idé om, hvad I kunne forestille jer at putte ind i fremtidens forsamlingshus, så kontakt Randers Kommune.

Landdistriktsservice: landdistriktsservice@randers.dk eller 2057 3090

Skriv gerne lidt om hvorfor det er jer der skal være med.

I kan bruge overskrifterne:

  • Den offentlige og private service i dag (hvad er der og hvad syntes i at I mangler)
  • Den kollektive trafik (hvor mange afgange har I dagligt og hvem bruger den)
  • Forsamlingshuset som samlingssted (aktiviteter og udlejninger, lokal opbakning)
  • Det lokale ejerskab og ildsjælene (status på fællesskabet og det lokale engagement)

Idéer til fremtidens forsamlingshus (hvad syntes I der skal være i fremtidens forsamlingshus)

Vi glæder os til at høre fra jer.