Skoletoiletter bliver en del af budgetforhandlingerne

Renovering af toiletterne på Randers Kommunes folkeskoler kommer på dagsordenen, når politikerne i Randers Byråd i løbet af efteråret skal forhandle om budget 2020-2023. Det besluttede byrådet på mødet den 9. september 2019.

Hvor mange penge skal Randers Kommune bruge på at renovere toiletterne på kommunens folkeskoler? Det spørgsmål skal Randers Byråd nu tage stilling til som en del af efterårets budgetforhandlinger, har byrådet besluttet på mødet den 9. september 2019.

Emnet var på dagsordenen på mandagens byrådsmøde blandt andet på baggrund af tilfredshedsundersøgelser på skoleområdet, der har vist et klart ønske om bedre toiletforhold. I den forbindelse blev byrådet præsenteret for en samlet oversigt over renoveringsbehov af skoletoiletterne for perioden 2020-2029.

I oversigten er der udgifter for godt 11.4 millioner kroner. Og om og i givet fald hvordan de penge skal findes, kommer altså nu til at indgå som en del af forhandlingerne om budget 2020-2023.

Katalog med anbefalinger

Foruden renovering spiller toiletkultur en væsentlig rolle i forhold til renlighed og hygiejne på skoletoiletterne. Byrådet er således også blevet præsenteret for et katalog med anbefalinger til forbedring af toiletoplevelsen. Kataloget skal fungere som en guide til valg og prioriteringer ved renovering og nyetablering af skoletoiletter og er udarbejdet på baggrund af et tidligere forløb med Dansk Center for Undervisningsmiljø og i samarbejde med Læringscenter Randers, Ejendomsservice samt Sundhedsplejen.

Byrådet indleder forhandlinger om budget 2020-2023 i oktober, og budgettet vil efter planen blive vedtaget den 4. november 2019.