Smarte lyskryds sparer trafikanterne tid på Århusvej

Forbedring af syv lyskryds langs Århusvej har resulteret i, at trafikken glider lettere i myldretiden. De bilister, der pendler frem og tilbage ad strækningen på de travleste tidspunkter, sparer nu op til en halv time om ugen.

Op til 30 minutter mere til familien om ugen. Det er hvad mange pendlere til og fra Randers kan glæde sig over, efter en næsten 3 kilometer lang strækning ad Århusvej ind til Randersbro er blevet optimeret.

Strækningen præges af myldretidstrafikken mellem Randers og Aarhus hver morgen og eftermiddag, og den nye teknologi er skyld i, at trafikken flyder mere let. Der er blandt andet tale om nye, intelligente trafiklys, som skifter lyssignal ved hjælp af radarteknologi. Nogle steder er der flyttet en helle, og striberne på vejen er blevet ændret.

“Vi måler køretiden på strækningen, og vi kan se, at køretøjerne kommer hurtigere frem nu, end før ændringerne fandt sted. Den største forskel er i spidstimen om eftermiddagen, hvor køretiden er faldet fra 11 til 6 minutter i nordgående retning”, udtaler Peter Bro, ingeniør i Veje og Trafik i Randers Kommune.

Ændringerne på strækningen har også betydet, at bussernes rejsetid er reduceret kraftigt i myldretiden, og på nogle tidspunkter er rejsetiden næsten halveret.

”Den store gevinst for bilisterne er sket gennem optimering af kriterierne for, hvornår og hvor længe der er grønt for de forskellige retninger i krydsene. Samtidigt har vi opsat radarer i krydsene, som er bedre til at opfange køretøjerne. Samlet set betyder det, at trafiksignalerne bedre afspejler trafikken”, forklarer Peter Bro.

Formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers, Frank Nørgaard, er godt tilfreds med de nye trafikforbedringer.

“Det er vigtigt, at trafikken flyder så let som muligt for bilisterne, når de skal til og fra arbejde. Derfor er det glædeligt, at en så trafikeret åre som Århusvej har fået reduceret rejsetiden med så mange minutter både om morgenen og om eftermiddagen. Randers Kommune oplever befolkningstilvækst. Det betyder mere trængsel på vejnettet, og vi leder derfor hele tiden efter måder at lette trafikken på de mest trafikerede ruter i Randers”, udtaler Frank Nørgaard.

Randers Kommune har fået 1 million kroner fra Trafikstyrelsen til projektet. Kommunen har selv har brugt 1 million kroner til at sikre større fremkommelighed for busserne på Århusvej.