Socialt udsatte unge tilbydes vederlagsfri tandbehandling

Den sundhedssociale forening ”Børsterne” kan i 2020 og 2021 tilbyde vederlagsfri tandbehandling til socialt udsatte unge i alderen 15-25 år og til udsatte grønlandske borgere i Randers Kommune. Det vedtog Sundheds-, idræts- og kulturudvalget på sit møde torsdag den 5. marts.

I 2011 startede det første tilbud om vederlagsfri tandlægebehandling til Randers kommunes mest udsatte borgere, hvor borgerne blev visiteret til tilbuddet gennem Perron 4. Tilbuddet er siden 2015 blevet bakket op af Randers Byråd, da en partnerskabsaftale blev indgået med den nyoprettede sundhedssociale forening ”Børsterne”, som ved hjælp af frivillige tilbyder den gratis tandlægebehandling til kommunens mest udsatte borgere.

Målgruppen har indtil nu været borgere over 25 år, som er misbrugere og på kontanthjælp. Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets beslutning betyder, at målgruppen nu udvides til også at omfatte socialt udsatte unge mellem 15 og 25 år.

”Samarbejdet med Perron 4 er en af grundene til Børsternes succes med vederlagsfri tandbehandling til de mest udsatte borgere, og har betydet, at behandlingen ofte er lykkedes. Perron 4-medarbejderne har et godt kendskab til de enkeltes udfordringer og viden om, hvem der aktuelt har været plaget af tandsmerter, og var klar til at tage imod tilbud om behandling,” fortæller formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Louise Høeg.

Fokus på unge udsatte med dårlig tandsundhed
På baggrund af egne erfaringer og erfaringer fra projekter i andre kommuner er der kommet fokus på de udsatte unge.

Erfaringer fra flere kommuner viser, at sunde tænder er afgørende for socialt udsattes trivsel og kan være en løftestang til et nyt liv. Projekter i bl.a. Vordingborg og Svendborg viser, at tandsundhed har stor betydning for de socialt udsattes trivsel og oplevelse af at være stigmatiseret.

Ifølge overtandlæge i Randers Lars Høvenhoff og leder af Perron 4 i Randers Gine Nørager bør tandbehandling derfor tænkes ind langt tidligere i rehabilitering af misbrugere og hjemløse, da det kan betyde, at de langt tidligere kan få et job og deltage i familieaktiviteter mv.

Socialudvalget bakkede mandag den 9. marts 2020 op om forslaget om at udvide den vederlagsfri tandpleje til også at omfatte socialt udsatte unge mellem 15 og 25 år i Randers Kommune. Om beslutningen siger udvalgsformand Rosa Yde Lykke:

”Hvis det er muligt at fange de mest sårbare unge med dårlig tandsundhed og få dem til at benytte tilbuddet i Børsterne, vil det ikke kræve samme omfattende tandbehandlinger, som Børsterne i dag gennemfører på mange af deres patienter,” siger Rosa Yde Lykke. Hun tilføjer, at de frivillige i Børsterne er blevet opmærksomme på, at nogle af patienterne i Børste-regi allerede som unge i den kommunale tandpleje var sårbare og havde massive tandproblemer.