Specialeprojekt undersøger effekten af aktive pauser i skolen

To 7. klasser på Tirsdalens Skole deltager i et specialeprojekt, i samarbejde med Dansk Skoleidræt og Syddansk Universitet, om effekten af aktive pauser på kognitiv funktion og koncentrationsevne.

Hop fra side til side, klap på det modsatte ben af det, du lander på, og sig samtidig tretabellen. Det er en af Fun Skills-øvelserne, der skal udfordre 7.e på Tirsdalens Skoles hjerner samtidig med, at de bevæger sig.

De næste seks uger bliver 15 minutters aktiv pause en del af undervisningen i 7.e og 7.f. Eleverne har udfyldt et spørgeskema og gennemført en computerbaseret test, der bruges til at måle elevernes koncentrationsevne og andre kognitive funktioner både inden og efter projektet. Tidligere forskning har vist, at fysisk aktivitet fremmer de parametre. Nu undersøger Signe Nordahl og Malthe Jordt fra Syddansk Universitet, om udførelse af "Fun Skills" som aktiv pause har en lignende effekt.

Fun Skills er en række øvelser, udviklet af Dansk Skoleidræt, der kombinerer bevægelse med hjernetræning. Fun Skills består af 60 øvelser, der findes som korte videoklip, og de er målrettet udskolingselever.

"Det er generelt svært at få udskolingselever til at være nok fysisk aktive i løbet af en dag. Fun Skills er derfor et forsøg på at gøre det nemmere for lærerne at få indarbejdet de 45 minutters bevægelse, eleverne ifølge folkeskoleloven skal have," siger Signe Nordahl.

Aktive pauser i undervisningen blev sat i gang mandag d. 18. februar 2020. For en af klasserne betyder det en tur i skolegården, mens det for den anden betyder hjernetræning med bevægelse, såkaldte Fun Skills. I 7.e er de ikke sikre på, hvilken type aktivitet der er bedst.

"Først var vi lidt sure over, at vi skulle lave de der øvelser, fordi de andre får lov til at være udenfor, men det bliver sjovt at se forskellen mellem klasserne, når vi er færdige. Vi bevæger os mere og træner hjernen imens, fordi vi laver Fun Skills, men det er jo også godt at få frisk luft. Allerede den første dag synes jeg, vi trænede hjernen, så måske bliver vores hjerner bedre til at opfatte ting og huske bedre," siger Sarah Henriksen, der går i 7.e.

Bevægelse understøtter et godt læringsmiljø

I 2020 igangsætter Randers Kommune en proces, der skal skabe en ramme, lærerne kan bruge til at skabe mere aktivitet og bevægelse i løbet af skoledagen. Arbejdsgruppen består af 5-6 lærere/pædagoger, 3 skoleledere og repræsentanter fra DGI Østjylland og Børn og Skole forvaltningen. Fun Skills kunne være et af elementerne i den rammesætning.

"Bevægelse understøtter et godt læringsmiljø på alle mulige måder. Det gode ved Fun Skills er, at man står og har det sjovt med hinanden, imens man bevæger sig, og det har nogle overførbare værdier, der for eksempel giver et godt socialt miljø i en klasse. Hvis det viser sig, at resultaterne af projektet er gode, så er det helt oplagt at trække Fun Skills ind i arbejdet med rammesætning," siger Jesper Bjørn Jakobsen, der er projektleder i Bevæg dig for livet Randers og en del af arbejdsgruppen.

Idéen om at det er sjovt at bevæge sig, bakker eleverne i 7.e op om.

"Det er også en grinepause, fordi det er sjovt at lave øvelserne. Så får man grint af inden man skal ind at have undervisning igen, vi får mere energi af det, og så kan vi bedre koncentrere os bagefter. Og jo mere man gør det, jo nemmere bliver det. Jeg tror helt sikkert vores klasse viser sig at have fået mest ud af projektet," siger Merle Nordlyng fra 7.e.

Fakta

Dansk Skoleidræt har udviklet konceptet Fun Skills, som skal hjælpe lærere med at implementere aktive pauser i undervisningen. Fun Skills er sjov og udfordrende hjernetræning gennem bevægelse målrettet udskolingselever.

De 60 små Fun Skills-videoer udfordrer elevernes krop og hjerne gennem et fokus på krydsbevægelser, uensartede bevægelsesformer, koordination og kognitive opgaver med positive effekter på elevernes indlæringsevne til følge.