Store ændringer af Jennumparkens udearealer er på vej

Randers Byråd har på mødet den 9. november 2020 godkendt et projekt i Jennumparken, hvor nye veje, stier og udemiljøer blandt andet skal knytte området tættere sammen med omverdenen og øge trygheden blandt beboerne. Projektet har en samlet anlægssum på knap 40 millioner kroner.

Beboere i Gl. Jennumparken kan godt begynde at glæde sig. For på mødet den 9 november 2020 har Randers Byråd givet grønt lys til en gennemgribende ændring af udearealerne, der bl.a. omfatter nye veje, stier og parkområder.

Projektet har en samlet anlægssum på knap 40 millioner kroner og skal blandt andet bidrage til at åbne boligområdet mere for omverdenen og øge trygheden blandt beboerne.

Det er planen at skabe et mere varieret landskab med parkområder og områder, der fremstår som fælled. Desuden vil der blive etableret stier mellem små bakker, og der vil komme aktivitetsområder som fx multibane og trafikbane. Endelig er det planen at etablere belysning på et gennemgående stisystem gennem hele området.

Opbakning blandt beboere

Projektet bliver finansieret af statslige infrastrukturmidler og vil derfor hverken medføre udgifter for kommunen eller for beboerne i form af huslejestigninger. Og planerne møder da også stor opbakning blandt beboerne, der på møder i alle fem boligafdelinger har vedtaget projektet enstemmigt.

Gennem flere år har Jennumparken været betegnet som et udsat boligområde. Området er derfor omfattet af en lang række boligsociale initiativer, der har medvirket til en god udvikling. Og projektet her er et led i disse initiativer.

Projektet er udviklet i tæt dialog mellem boligorganisationerne Møllevænget og Storgaarden, Lejerbo Randers, Bysekretariatet og Randers Kommune.