Stormøde om social udsathed og den gode borgerkontakt

Onsdag den 23. oktober afholdt Udsatterådet sit årlige stormøde i Underværkets store sal. Her var borgere mødt op for at høre oplæg og deltage i workshops om mødets emne, som i år var “Den gode borgerkontakt”.

Hvad er vigtigt for udsatte borgere i kontakten med sagsbehandlere? Hvordan imødekommer kommunen udsatte borgere, for at de føler sig anerkendt?

Det var nogle af de spørgsmål, som blev drøftet af borgere og kommunens ansatte på Udsatterådets stormøde onsdag eftermiddag.

For at drøfte emnet var der på stormødet oplæg med repræsentanter fra Jobcentret i Randers, Rusmiddelscentret, Bisidderforeningen og fra en bruger af Psykiatriens Hus, som også sidder i Udsatterådet. 

Efter oplæggene afholdt Udsatterådet en borger-workshop, hvor de fremmødte borgere og kommunens repræsentanter i fællesskab drøftede, hvad god borgerkontakt er, og hvordan kommunen kan sikre god kontakt mellem sagsbehandlere og borgerne. 

”Her er et flot fremmøde i dag, og det viser stor interesse for emnet. Vi holder stormøde for at inddrage befolkningen, for at styrke dialogen om udsathed og for at vise hvad vi arbejder med. Workshoppen skal være med til at give input til nye ideer”, forklarer Asger Brandstrup, formand for Udsatterådet.

Chef for socialområdet i Randers Kommune, Carsten Wulff Hansen, deltog i workshoppen og lyttede til borgernes oplevelser:

”Vi er her for borgerne, og her til mødet har vi fået gode råd til, hvad vi kan gøre mere af. Der er kommet gode guldkorn og værdifulde input til kommunens forvaltning. Jeg vil gerne takke for borgernes input og tak til Udsatterådet for initiativet”, fortæller Carsten Wulff Hansen.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Rådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder. Derudover er der i rådet fire brugere af Randers Kommunes sociale tilbud.