Storparcel i Munkdrup i udbud

Randers Kommune har sat et knap 9.000 kvadratmeter stort areal ved Munkdrup til salg til højestbydende. Arealet, der er beliggende på Discoveryvej 25, 8960 Randers SØ, er udbudt til salg uden mindstepris frem til den 2. maj 2021. På grunden må opføres bebyggelse til videresalg eller udlejningsformål i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Det 8.837 kvadratmeter store areal er ikke byggemodnet. Efter den 2. maj 2021 tildeles arealet højestbydende. Handlen er dog betinget af Randers Byråds godkendelse.

Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand. Køber er forpligtet til senest 2 år efter overtagelsesdagen at påbegynde bebyggelse af grunden og fuldføre byggeriet inden for rimelig tid efter påbegyndelsen.