Stort fremmøde til årets landdistriktskonference i Stevnstrup

Lørdag d. 21. april havde 140 borgere sat hinanden stævne i Munkholmhallen i Stevnstrup til Randers Kommunes årlige landdistriktskonference.

Temaet var levedygtige landsbyer, og dagen indledtes med en kort introduktion fra forvaltningen og LAG Randers-Favrskov om de igangværende landdistriktsaktiviteter i Randers Kommune. Her blev der særligt fremhævet en række tilbud til landsbyer, hvor man stadig kan få hjælp. Det drejer sig bl.a. om udviklingsplaner og reklamefilm, som begge er værktøjer, der kan anvendes til at tiltrække flere bosættere.

Herefter bød dagen på et meget veloplagt indlæg af Jørgen Ørgård fra Mols i Udvikling, der kunne fortælle de fremmødte om den rejse som Mols havde været igennem. Budskabet var, at borgere på landet selv må tage ansvar for deres udvikling – og når de gør det, kan rigtigt meget lade sig gøre.

Borgerne kom i arbejdstøjet

Efter det inspirerende indlæg var det borgernes tur til at trække i arbejdstøjet. Den næste time var der en række workshops hvor borgere kunne blive inspirerede samt få konkrete redskaber til videre udvikling af deres lokalområde. Det omhandlende så forskellige emner som f. eks. delebil, alternative boformer og etablering af lokale erhvervsnetværk.

Den årlige landdistriktskonference er efterhånden noget, der også kan tiltrække folk uden for kommunen. Der var bl.a. repræsentanter fra Viborg Landsbysammenslutning, og igen i år havde lokalpolitikeren fra Langeland, Frank Lundstrøm, valgt at deltage.

Uddeling af priser

Dagen afsluttedes traditionen tro med at kåre Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Bege priser er stiftet af Randers Kommunes landdistriktsudvalg og har til formål at sætte positiv opmærksomhed på de frivillige ildsjæle og projekter, der er med til at gøre en stor lokal positiv forskel. Årets Ildsjæl blev Bjarke Havmand Nordentoft, der modtager en pris på 10.000 kroner for sit engagement i udviklingen af Øster Bjerregravs Aktivitetspark. Prisen for Årets Initiativ gik til Lyshøj Mølle, hvor frivillige arbejder ihærdigt på at istandsætte den historiske mølle uden for Havndal.

Stor tilfredshed med fremmødet på en lun forårslørdag

Det var en meget tilfreds udvalgsformand for landdistriktsudvalget Lars Søgaard, der kunne opsummere på dagen: "Det er utroligt positivt, at så mange møder op og viser interesse for udviklingen af Randers Kommunes store landdistrikt. Der var sikkert mange andre ting, man også kunne finde på at give sig til sådan en lun forårslørdag, så at man valgte at bruge tiden på konferencen, har jeg stor respekt for. I år har vi prøvet noget nyt med temasessioner og lidt mere tid til, at deltagerne har kunnet netværke med hinanden og med forvaltningen, og det virker til, at det blev taget godt imod. Jeg ser allerede frem til næste års landdistriktskonference."

Præsentationer fra dagen

Flere har siden konferencen efterspurgt de slides, der blev benyttet på dagen. Dem kan du se her:

Jørgen Ørgaard – Mols i Udvikling

Dennis Jensen – Erhverv og Landdistrikt, Randers Kommune