Stort fremmøde til fundraising-aften

Som en del af Randers Kommunes initiativ for foreninger og institutioner til at skaffe yderligere midler til deres projekter, havde Erhverv og Landdistrikt samt Kultur og Fritid inviteret til kursus – en ”Fundraiser-aften” den 6. november 2018. Der var særdeles pæn opbakning til initiativet med 77 tilmeldte deltagere fra forskellige foreninger og institutioner, der strakte sig fra lystfisker- og jagtforeninger, til sportsklubber og -foreninger, spejdere, turist- og kulturforeninger til højskoler og forsamlingshuse.

Fundraiserkurset var med oplæg om lokale midler samt mere generelt om fundraising og fonde og sparekasse midler. Kurset var udviklende og oplevelsen var, at deltagerne gik hjem med ny viden, inspiration og værktøjer, der sætter dem i stand til at finde vej i junglen af finansieringsmuligheder til deres aktiviteter og projektidéer.  Aftenen bød på gennemgang af, hvordan man søger i fondsdatabasen samt en gennemgang af forskellige skabeloner, der kan anvendes, når man ansøger puljer og fonde.

Aftenen startede med et ”Åbent kontor”, hvor deltagerne havde mulighed for at få sparring fra 4 udviklingskonsulenter. Der var en god dialog om projektudvikling og sparring fra Kultur og fritid og Erhverv og Landdistrikt om Landsby- og bredbåndspuljen, LAG-midlerne og nationale og lokale fonde.

Initiativet er det tredje af sin slags og på de faldne bemærkninger fra de fremmødte, lader det til at det har været en stor succes. Der er udsendt et evalueringsskema til de deltagende. Initiativet skal således ses som "hjælp-til–selvhjælp", da Randers Kommune har mange ildsjæle og aktive foreninger med gode projektidéer. Det vil Randers Kommune gerne støtte op om.

Erhverv og Landdistriktsafdelingen vil de næste tre år, en gang årligt, afvikle sådanne fundraiser-kursus arrangementer. Hertil kommer, at alle foreninger, institutioner, virksomheder og iværksættere nu mulighed for gennem Randers Kommune at få gratis adgang til fonds databasen fonde.dk. Midlerne til initiativet er bevilliget fra Landdistriktsudvalget.

Tilmelding til fonde.dk

Link til Evaluering af fundraiserkurset 2018