Strategi for udviklingen af Randers midtby vedtaget

Efter fire ugers offentlig høring har Randers Byråd netop vedtaget den strategiske udviklingsplan for Randers midtby.

Strategisk udviklingsplan for Randers midtby blev vedtaget på byrådsmøde 9. december 2019

I løbet af 2018 og 2019 har Randers Kommune udviklet en strategisk plan for, hvordan Randers midtby kan udvikle sig. Planen er skabt med afsæt i ideer og ønsker til udviklingsprojekter, som løbende er sendt til forvaltningen og ikke mindst i dialog med en sparringsgruppe og gennem en åben konference om midtbyen.

Planforslaget kom i offentlig høring fra 8. oktober til 5. november, og der kom ikke høringssvar. Herefter er den strategiske udviklingsplan behandlet i økonomiudvalget og blev 9. december vedtaget af Randers Byråd.

Planen sætter retningen for udviklingen af midtbyen og har fire indsatsområder:

  • Noget at komme efter
  • Inviterende med grønne oaser
  • Brug midtbyen – hele døgnet
  • Midtbyen – også om 100 år.

Der er i forbindelse med budget for de kommende år afsat 2 mio. kr. årligt i både 2020 og 2021 til at støtte det videre arbejde i midtbyen. Midlerne bliver disponeret i overensstemmelse med strategien og i dialog med midtbyens interessenter. Større anlægsmidler skal finansieres særskilt.