Strategien for kommunens fysiske udvikling er i høring

Planstrategi 2022, der er den overordnede strategi for Randers Kommunes fysiske udvikling, vil være i offentlig høring i otte uger med borgermøde undervejs. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 12. september.

På mødet den 12. september 2022 har Randers Byråd besluttet at vedtage Planstrategi 2022 og sende den i høring i otte uger. Undervejs i høringen vil der blive arrangeret borgermøde.

Planstrategi 2022 er forløberen for Kommuneplan 2025 og er byrådets overordnede strategi for de kommende års fysiske planlægning. Den fastlægger et overordnet ambitionsniveau for den fysiske udvikling f.eks. i hvilken geografisk retning kommunen skal udvikle sig, hvor arealerne i det åbne land skal anvendes, og hvordan Randers Kommune vil sikre, at der udvikles gode byer og byrum.

En kommune i vækst

Fokus i Planstrategi 2022 er skærpet i forhold til tidligere planstrategier, for Randers er en vækstkommune, og det stiller særlige krav til helhedsorienteret planlægning, hvor boliger, infrastruktur, forsyning, offentlig service, pasningsmuligheder, fritids- og kulturtilbud, natur og grønne områder går hånd i hånd. De centrale emner i Planstrategi 2022 er:

  • Randers kommune i en større sammenhæng
  • Storbyen Randers som lokomotiv
  • Byudvikling med kvalitet,
  • Det gode liv i landdistrikterne
  • Det åbne land

Fuld revision af kommuneplanen

Ifølge planloven skal byrådet i forbindelse med vedtagelse af planstrategien også vedtage, om kommuneplanen efterfølgende skal revideres i sin helhed eller revideres for afgrænsede temaer. Her er der i Planstrategi 2022 lagt op til, at Kommuneplan 2025 bliver udarbejdet som en fuld revision.

Når høringen af Planstrategi 2022 er afsluttet kan byrådet vælge at indarbejde indkomne forslag i selve strategien eller lade dem være input til det videre arbejde frem mod Kommuneplan 2025