Succesfuld indsats for socialt udsatte i fokus på konference

Randers Kommune har de seneste år haft særlig succes med at støtte mennesker, som er socialt udsatte. Omkring 200 politikere, ledere, medarbejdere og andre fagfolk deltog tirsdag den 26. april 2022 i en hel dags konference om den vellykkede indsats.

Leder Gine Nørager og medarbejderne Britt Bertelsen og Allan Hansen fortalte om hemmeligheden bag borgernes gode oplevelser med ACT-indsatsen på konferencen i Cepheus Park. Foto: Randers Kommune.

Indsatsens fine resultater glæder Socialudvalgets formand, Rosa Lykke Yde, som deltog på dagen:

"Emnet for konferencen er enormt vigtigt, fordi vi har et ansvar for, at vores støtte til de mest udsatte mennesker i vores kommune er så god som muligt. Derfor er vi i Socialudvalget meget glade for at kunne konstatere, at Randers Kommunes indsats for mennesker med store sociale udfordringer er en af de førende i landet," siger Rosa Lykke Yde.

Direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune, Helene Bækmark, var konferencier for dagen.

"Jeg er glad for, at vi er samlet for at fokusere på det brede faglige samarbejde om de allermest sårbare og udsatte borgere. Også i Randers har vi desværre en stor gruppe borgere, som har markant dårligere sundheds- og levevilkår end den øvrige befolkning. Derfor er det en enormt vigtig opgave, vi har med at hjælpe og løfte de udsatte borgere, så de også kan leve de helt normale liv, de går og drømmer om," sagde Helene Bækmark til de fremmødte.

Vellykket ACT-indsats

Under overskriften Perspektiver på indsatser blev konferencedeltagerne i Cepheus Park budt på oplæg fra Socialstyrelsen, førende eksperter og erfarne ACT-medarbejdere fra Randers Kommune. Og oplæggene var til tider både rørende, inspirerende og opløftende.

"Vi er glade for at kunne dele de gode erfaringer fra vores ACT-projekt, som har vist sig at være meget vellykket i forhold til at hjælpe borgere med meget komplekse udfordringer. ACT-indsatsen er baseret på et bredt og fleksibelt samarbejde mellem de forskellige instanser i kommunen om den enkelte borger. Det har de borgere, som har været en del af ACT-forløbet, tydeligt mærket fordelene ved. Flere borgere har rykket sig markant på grund af indsatsen og for eksempel har 77% fundet bolig ved projektets afslutning," sagde Helene Bækmark. 

Samtidigt viser kommunens økonomiske beregninger af indsatsen, at det rent økonomisk kan svare sig at investere i sociale indsatser.

Første erfaringer i Danmark

Randers Kommune er blandt de første kommuner i landet, som har skabt sig erfaringer med ACT-indsatsen, som er faciliteret af Socialstyrelsen, og som netop har rundet fire år. Nu fortsætter Randers Kommune indsatsen med et udvidet fokus på borgere under 30 år. Det glæder ACT-indsatsleder Gine Nørager:

"Vi er glade for, at indsatsen fortsætter, og vi kan tilpasse det til borgernes behov på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os. Flere borgere vil fremover blive mødt af et bredt team bestående af blandt andet rusmiddelbehandlere, mestringsvejledere, sygeplejersker, socialrådgivere og job- og uddannelsesvejledere, som samarbejder om at hjælpe borgerne med deres meget komplekse problemstillinger," siger Gine Nørager, leder af ACT-indsatsen i Randers Kommune.