Sundhedsministeren besøger Randers

Den 21. februar besøger sundhedsminister Magnus Heunicke Randers. Her vil han sammen med borgmesteren og regionsrådsformanden besøge Randers Sundhedscenter, drøfte kommunens og regionens samarbejde og forhåbentligt finde inspiration til en kommende sundhedsreform.

Ministeren er inviteret til Randers af borgmester Torben Hansen og regionsrådsformand Anders Kühnau for at give ham et indblik i, hvordan et godt sundhedssamarbejde mellem region og kommune kan se ud.

”Vi ser meget frem til besøget. Randers Kommune kan noget helt særligt når det gælder evnen til at samarbejde på tværs af region, kommune og lægepraksis for at skabe sammenhæng og kvalitet for borgerne. Det betyder blandt andet, at de svageste ikke bliver tabt i systemet. Samtidig har vi fokus på at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Han håber, at besøget kan give sundhedsministeren en forståelse for, hvordan Randers Kommune arbejder, og at nogle af kommunens ønsker og idéer kan finde vej til en kommende sundhedsreform. Besøget starter med en rundvisning på Randers Sundhedscenter, hvor både kommunale og private aktører inden for sundhed arbejder side om side. På den måde oplever borgerne, at de relevante behandlingstilbud er i samme hus, og at der er sammenhæng i deres behandlingsforløb.

Herunder kan du se fotos fra selve besøget:

Herefter vil ministeren deltage i en drøftelse af den midtjyske sundhedsaftale, hvor også direktører og chefer fra regionshospitalet, Randers Kommune og Region Midtjylland deltager. Sammen med Regionshospitalet Randers og Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner er Randers Kommune med i et fællesskab kaldet Randersklyngen. Her arbejder man blandt andet med at skabe sundhedsstrategiske ledere, som skaber bedre samarbejde og opgaveoverdragelse, og man sætter i fællesskab fokus på særlige indsatsområder for at sikre et kvalitetsløft i hele det nære sundhedsvæsen. Tættere samarbejde er også vejen frem, hvis man spørger formanden for Regionsrådet:

”Vi ønsker at bygge videre på det gode samarbejde, som vi har udviklet i det midtjyske sundhedsvæsen. Men der er områder, hvor vi er udfordrede, og hvor vi kan se, at en sundhedsreform kan komme med løsninger. Det er eksempelvis lovgivning, som gør det vanskeligt for os at integrere vores samarbejde i en fælles organisering og deling af data. Der er også unødig administration og bøvl for patienterne på fx hjælpemiddelområdet, når de i deres behandlingsforløb bevæger sig mellem region og kommune,” fortæller Regionsrådsformand, Anders Kühnau.

Randers Kommune arbejder målrettet med at øge sundheden gennem forebyggelse, tidlige indsatser, fokus på de mindre ressourcestærke og styrket samarbejde med relevante sundhedsaktører. Du kan læse mere om Randers Kommunes sundhedspolitik her.

Læs om Den Midtjyske Sundhedsaftale her.