Temadag for aktivitetsudvalg og frivilligguider

Ca. 140 frivilligguider og medlemmer af aktivitetsudvalg i omsorgsområdet mødtes mandag formiddag den 29. november til en temadag. Formålet med dagen var at skabe grundlag for det bedst mulige samarbejde mellem aktivitetsudvalg og frivilligguider.

Efter velkomst ved ældrerådets formand Per Boysen, takkede omsorgsudvalgets formand Fatma Cetinkaya de frivillige for deres indsats og deres tålmodighed under corona.

Marie Louise Nyborg, leder af Vedligeholdende Træning og Frivillighed, opridsede herefter omorganiseringen og dens konsekvenser på trænings- og aktivitetsområdet, hvorefter frivilligguide Eva Frank fortalte om frivilligguiderne og deres virke under corona og nu.

Sekretariatschef Per Adelhart Christensen fra sekretariatet for Sundhed, Fritid og Omsorg fortalte de forsamlede om økonomi og var inde omkring de nye krav fra bankerne, som han overskueliggjorde for kasserer på frivilligområdet.

Formiddagen blev afrundet med inspiration om madfællesskaber ved Lise Fuhr Frandsen og ”Nyt fra kommunen” ved direktør for Sundhed, Fritid og Omsorg Thomas Krarup.