Tilbud på socialområdet får topkarakterer af socialtilsynet

I Randers bliver der løbende ført tilsyn med tilbuddene på socialområdet, hvor der er fokus på blandt andet medarbejdertrivsel, borgernes udvikling, fysiske rammer og ledelse. På Socialudvalgets møde mandag blev det seneste halve års tilsyn gennemgået. Der var stor ros til medarbejdere og ledere.

I det seneste halve års tilsyn får tilbuddene en gennemsnitlig score på 3,9 eller over. Det viser, at tilbuddene lever op til kravene og at de er velfungerende.

"Så flotte karakterer kommer ikke af sig selv. Derfor vil vi i Socialudvalget gerne rose alle vores ansatte i tilbuddene for at gøre et godt stykke arbejde. Vi ser ledere og medarbejdere, som lykkes med at løfte en kæmpe opgave. De tager opgaven seriøst og lykkes med levere kvalitet, samtidig med at de arbejder med at udvikle tilbuddene," siger socialudvalgsformand Charlotte Broman Mølbæk.

Tilbuddene arbejder for eksempel med implementering af Handicapplan, Psykiatriplan, Rusmiddelplan, Plan for Udsatteområdet, virksomhedsplaner, faglige metoder, ny støttemodel med videre. Samtidig er der flere af tilbuddene, som er blevet bygget om de seneste år, hvilket kræver en ekstra indsats for at sikre den kvalitet, borgerne mødes med.

"Det er en stor opgave for både medarbejdere og ledere at fastholde gode tilbud til borgerne, samtidig med at de fysiske rammer ændres. De skal have ros for at gå professionelt til opgaven og hjælpe borgerne igennem forandringerne," siger Charlotte Broman Mølbæk.

Sådan bedømmes tilbuddene

Tilsynet bliver foretaget af Socialtilsyn Midt, BDO og Børn og Skole i Randers kommune. Socialtilsyn Midt’s bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, der består af syv temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgruppe, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Der gives en samlet vurdering på en skala fra 1-5 for hvert enkelt tema, hvor fem er højst. BDO’s tilsynskoncept bedømmer tilbuddene ud fra en række temaer, som indholdsmæssigt ligger tæt op ad Socialtilsyn Midt’s temaer.