To sjæle én ild i Linde

Iben og Bent Glad er to blandt mange ildsjæle i Linde. Ægteparret giver gerne en hånd med, når aktiviteter skal stables på benene i deres landsby - omkring forsamlingshuset eller kirken, teater og musik, fællesspisning, jul, påske, fastelavn eller sommerfest.

For vendelboen Bent har ildsjælen været iboende, siden han og familien slog sig ned i Enghaven i 1979. Fra starten blev han en aktiv deltager i lokalsamfundets fællesskab og er det fortsat i en lang række sammenhænge: Forsamlingshuset, teatergruppen ”Le Petit”, menighedsrådet og nu også som bestyrelsesmedlem i Landsbyklyngen Kronjylland.

Iben er kommet til Linde i det nye årtusinde, efter at parret mødte hinanden i moden alder i forbindelse med et Danida projekt til Vietnam, hvor der skulle opbygges en ny skole for Vietnams skibsværftsindustri. Bent deltog som repræsentant for Svejsemaskinefabrikken Migatronic’s del af projektet, og københavnerakademikeren Iben som repræsentant for Teknisk Skole i Slagelse.

Iben har været professionel ildsjæl det meste af sit arbejdsliv. I en lang årrække som projektmager for Teknisk Skole i Slagelse, og senest som fundraiser hos Frelsens Hær igennem 6 år. Også 16 år som spejder og fire år i Sri Lanka som frivillig for SIDA (den svenske pendant til Danida) har været med til at forme hendes ildsjæl.

Forsamlingshuset
Sin erfaring som professionel fundraiser har Iben blandt andet kunnet bruge til at hjælpe med ansøgninger om nyt tag og køkken til Lindes forsamlingshus.

”Jeg foretrækker at give en hånd med omkring praktiske opgaver frem for eksempelvis at sidde i en bestyrelse,” fortæller Iben, som også har været aktiv omkring et Ladies Night arrangement i Linde Forsamlingshus, der er ramme om mange fællesaktiviteter i landsbyen og ofte trækker en god del af landsbyens 200 borgere til huse.

”Vi lægger meget vægt på, at forsamlingshuset er hele byens forsamlingshus. Her fejrer vi jul og fastelavn, holder sommerfest, fællesspisninger, musikalske arrangementer og teater. Vi forsøger efter bedste evne at favne alle, såvel aldersmæssigt som kulturelt, og det synes jeg, at vi i høj grad er lykkedes med,” supplerer Bent.

Landsbyklyngen
Bent er Lindes bestyrelsesmedlem i klyngesamarbejdet mellem de tretten landsbyer i Landsbyklyngen Kronjylland - et samarbejde han forventer sig meget af. ”Det er blandt andet planen, at vi i Landsbyklyngen til næste efterår er på banen med en Food- og Kunsthåndværk festival, som vi håber kan blive en tilbagevendende årlig begivenhed. Der arbejdes med tanken om at inddrage Mellerup Efterskole som ramme om denne festival, hvor kunst og musik kombineres med en præsentation af, hvad de tretten landsbyer kan bidrage med - lige fra honning til dekorationsvindmøller,” fortæller han.

Iben var i starten skeptisk med hensyn til landsbyklyngesamarbejdet: ”Jeg frygtede, at de små landsbyer ville komme til kort i samarbejdet, men jeg må sige, at min skepsis er gjort til skamme. Samarbejdet er ved at blive løbet i gang. Det tager tid. Vi skal lære af hinandens styrker. Men er du klar til at gå ind i arbejdet, får du også indflydelse.”

”Som landsby alene ville vi ikke kunne udrette meget, men når vi står sammen som i klyngesamarbejdet, så er jeg sikker på, at vi får skabt noget positivt,” tilføjer Bent.

Om at være ildsjæl
Iben Glad: ”At være ildsjæl kræver ikke nødvendigvis, at man gør store uegennyttige gerninger til fordel for fællesskabet. At være ildsjæl er også at tage del i spejderliv, idrætsliv eller foreningsliv. Ja, bare det at tage børnenes klassekammerater med hjem at lege efter skoletid er en de mange bække små, som er med til at skabe sammenhæng i lokalsamfundet.”