To tilbud om jobsøgning bliver virtuelle

Bare fordi man ikke kan mødes, kan man jo godt få et online-kursus i jobsøgning. Derfor er tilbudsteamet på Randers Jobcenter, der til hverdag underviser ledige, i fuld gang med at omsætte to tilbud ”Grundlæggende Jobsøgning” og ”Almen Jobsøgning” til online-kurser. De bliver udbudt både som selvstudie-kursus og et kursus med supplerende personlig vejledning og sparring fra underviserne.

”Kursernes overordnede tema er at lave materiale til ansøgninger. Indholdet kredser især om CV og ansøgning, blot på to forskellige niveauer. Kursus til selvstudie strækker sig over de to emner, CV og ansøgning, hvor hvert emne har en video og et ekstramateriale med eksempler og redskaber til at udfærdige eller opkvalificere sit eget CV og sin egen ansøgning,” siger Tabita Amstrup og fortsætter:

”Kurset med individuel vejledning kommer til at strække sig over en uges tid. I forløbet bliver kursisterne introduceret til de samme to emner med tilhørende videoer og ekstramateriale som på selvstudiet. Forskellen er, at deltagerne her bliver anvist på hvilke dage, de skal se videoerne, og der er indlagt dage til at de kan udarbejde materiale, som vi efterfølgende giver sparring på enten telefonisk eller på mail.”

Ideen med online-kurserne opstod, fordi ledigheden stiger, og jobcentrets tilbudsteam - bestående af Tabita Amstrup og kollegaen Mette Becker Jørgensen - ikke kan holde fysiske, interne forløb og workshops pga. risiko for smitte med corona.

”Med dette tiltag kan vi forhåbentlig støtte de ledige på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. For de ledige, der har jobs at søge, er det en fordel, at de allerede nu kan få opkvalificeret deres materiale, og de ledige, som oplever at antallet af relevante jobopslag falder, kan man udnytte tiden til at få et skarpt materiale, så de står stærkere, når relevante jobs igen begynder at blive slået op,” siger Tabita Amstrup.

Kurserne er et frivilligt tilbud. De ledige, som har lyst til at deltage, kan kontakte deres jobkonsulent for at høre nærmere om mulighederne.