Trænger jeres landsby til en ansigtsløftning?

Så kan I søge om at blive en del af den forstærkede indsats for bedre boligkvalitet, forskønnelse og bosætning i landdistrikterne i Randers Kommune.

Byrådet har valgt at prioritere kommunens byfornyelsesmidler til indsatser i landdistrikterne. Midlerne søges prioriteret samlet for at øge kvaliteten af byfornyelsen i den enkelte landsby. Det betyder, at midlerne er prioriteret til bygningsforbedring, kondemnering, opkøb, nedrivning og indretning af byrum efter nedrivning i udvalgte områder, hvor der ikke gennemføres områdefornyelse. Det vil give de udvalgte landsbyer et meget mærkbart løft, og den samlede indsats vil give et resultat, der både fjerner dårlige boliger og skæmmende bygninger, indretter byrum på tomme arealer og sikrer et attraktivt miljø for bosætning i landsbyerne.

Indsatsen forudsætter, at I lokalt prioriterer, hvad I synes er relevant at arbejde med, og indgår i dialog med kommunen om arbejdet.

Såfremt jeres landsby er interesseret, kan I rette henvendelse til sekretariatschef Sidsel Homann på homann@randers.dk eller 23378367. Ansøgninger skal fremsendes senest d. 9. marts 2018