Uddannelse af Randers Kommunes medarbejdere giver dobbelt gevinst

Win-win: Mens administrative medarbejdere har taget en et-årig diplomuddannelse, har jobsøgende borgere fundet vej til arbejdsmarkedet efter at have været vikarer i kommunen.

Fejring af de færdiguddannede i loungen på VIA University College Randers.

Der blev holdt taler og skålet i loungen på VIA University College Randers, da 21 administrative medarbejdere fredag den 24. januar blev færdige som socialformidlere. 18 af dem kommer fra Randers Kommune, primært Jobcentret, mens de resterende er fra Norddjurs og Syddjurs Kommune.

"Stort tillykke med uddannelsen til de nye socialformidlere. Der er stigende efterspørgsel efter dem, og dette uddannelsesprojekt betyder, at vi kan besætte vores ledige stillinger med kompetente ansatte. Med uddannelsen har medarbejderne sikret sig nogle vigtige og efterspurgte kompetencer, som vil komme de borgere, som har kontakt med kommunen, til gode," forklarer arbejdsmarkedschef i Randers Kommune, Ole Andersen.

De færdiguddannede medarbejdere kan nu løse socialfaglige opgaver såsom sagsbehandling, socialforvaltning og organisatorisk udvikling inden for socialt arbejde.

"Det har været et langt og intenst forløb, og det har været spændende at få rykket på vores faglige perspektiver. Tak til de gode undervisere og til kommunen for at give os den her mulighed," fortæller Karina Slot Justesen, færdiguddannet socialformidler fra Randers Kommune.

 

Ledige HK'ere kommet i fast job

Uddannelsen har foregået i halvårlige intervaller, hvor medarbejderne har været tilbage i deres normale jobfunktion imellem de to moduler. Mens kommunens medarbejdere har været på skolebænken, har jobsøgende borgere med administrationsbaggrund vikarieret i kommunen.

"Vikarerne har klaret sig godt og har tilegnet sig nye kompetencer i forbindelse med deres arbejde hos os. Det har været medvirkende til, at over 60% af vikarerne er kommet i job enten i Randers Kommune eller andre steder. Det er en glædelig ekstra gevinst ved uddannelsesprojektet," fortæller Ole Andersen.

Uddannelsesprojektet er organiseret i samarbejde med VIA University College og HK Kommunal Østjylland, og samarbejdet er det første af sin slags.

"Det er første gang, at vi har haft denne type uddannelsessamarbejde, hvor vi har en kommunes ansatte samlet som hold igennem socialformidleruddannelsen. Det har været et konstruktivt samarbejde, og jeg kan anbefale andre kommuner at indgå sådan et samarbejde, når der er efterspørgsel efter socialformidlere," fortæller Christine Hemme, uddannelsesansvarlig på VIA Efter- og videreuddannelse.

Også HK Østjylland er tilfredse med projektet:

"At dømme efter hvor mange stillinger og jobs, som bliver besat med dette projekt, er det en meget succesfuld beskæftigelsesindsats. Kompetenceudvikling er et stort indsatsområde for HK, og denne videreuddannelse er god, fordi den åbner op for en masse jobmuligheder," forklarer Henrik G. Hansen, faglig konsulent i HK Kommunal Østjylland og medlem af styregruppen for projektet.