Uddeling af selvtests til pårørende til ældre

Pårørende til borgere på plejehjem og pårørende til ældre over 70 år, der modtager hjemmepleje, kan få udleveret selvtest for Covid-19, til brug i forbindelse med besøg af de ældre.

Der er fortsat et højt antal covid-relaterede ny-indlæggelser blandt ældre, og dem skal vi skal derfor fortsat passe ekstra godt på. Derfor har KL og regeringen indgået en aftale om uddeling af selvtest til pårørende til borgere på plejehjem og pårørende til ældre over 70 år, der modtager hjemmepleje.

Aftalen gælder foreløbig til og med 31. marts 2022.

Selvtestene bliver udleveret på de kommunale plejecentre, og det er muligt at få udleveret op til 10 selvtest af gangen.