Udvalgsformand godt tilfreds med tilsyn

Omsorgsudvalget i Randers Kommune er netop blevet præsenteret for tre rapporter om tilsyn af Omsorgsområdet. Udvalgsformand Fatma Cetinkaya er godt tilfreds med resultatet og ser rapporterne som gode arbejdsredskaber.

På Omsorgsudvalgets møde torsdag d. 28. marts 2019 blev medlemmerne af udvalget præsenteret for årsrapporterne om kommunalt tilsyn, patientsikkerhed og magtanvendelse på omsorgsområdet i Randers Kommune.

”Vi er meget optaget af, at vi gør vores arbejde godt, og derfor sætter vi stor pris på tilsynsrapporterne. Det betyder meget for os, at vi får dem lavet af uvildige eksperter, så vi får det bedste indblik i området,” siger udvalgsformand Fatma Cetinkaya.

Rapporten om risikobaseret patientsikkerhedstilsyn er lavet af Styrelsen for Patientsikkerhed og erstatter tilsynet, der før blev varetaget af embedslægen. Den kommunale tilsynsrapport er lavet at Hjortshøj Care.

Rapporten om magtanvendelse beskriver otte sager i 2018, som alle er foregået efter reglerne.

Et godt arbejdsredskab

Generelt er Fatma Cetinkaya godt tilfreds med resultatet af de tre rapporter. Det kommunale tilsyn konkluderer at alle Randers Kommunes 22 plejecentre generelt er velfungerende, og at der er styr på den faglige indsats. Styrelsen for patientsikkerhed kunne konstatere forskellige udfordringer på nogle af plejecentrene, som nu er ved at blive taget hånd om.

”Det er godt, at vi bliver kigget i kortene og får påtalt, hvis der er problemer på et plejecenter. Så kan vi med det samme gribe ind overfor problemet og få det løst. På den måde kan vi hurtigt komme på ret kurs igen, hvis der er noget, vi selv har overset,” fortæller Fatma Cetinkaya.

For eksempel er der på Huset Nyvang igangsat en handleplan på baggrund af de punkter, der blev påtalt i rapporten. Handleplanen indebærer blandt andet yderligere uddannelse af personalet, ekstra kontrol og stikprøver foretaget af centersygeplejersken.

Omsorgsudvalget har taget orienteringen om rapporterne til efterretning, og Ældrerådet bliver herefter orienteret om udvalgssagen.