Udviklingsplan for Flodbyen Randers er i høring

Det endelige forslag til en udviklingsplan for Flodbyen Randers - Byen til Vandet - er i høring. Alle får dermed en sidste mulighed for at give forslaget et tjek inden byrådets endelige vedtagelse af planen, som kommer til at sætte retningen for Randers Kommunes største byudviklingsprojekt nogensinde. Realdania støtter udviklingsplanen.

"Vi lægger stor vægt på, at Byen til Vandet er hele byens projekt med fokus på et mangfoldigt by- og hverdagsliv. Rigtig mange borgere og virksomheder har derfor allerede bidraget med værdifulde input undervejs i arbejdet med udviklingsplanen, og det engagement vil jeg gerne takke for. Nu beder vi om et sidste blik på forslaget, så vi er helt sikre på, at udviklingsplanen passer til Randers og os der bor i og bruger byen både nu og i fremtiden. Flodbyen bliver det sted i byen, hvor vi deler det bedste: attraktiv natur, nærheden til vandet og nærheden til byens liv og aktivitet. Det er helt afgørende for realiseringen, at borgere og virksomheder er med på rejsen, " siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

Udviklingsplanen for Flodbyen Randers er det endelige forslag til, hvordan det omkring 59 hektar store område ved Gudenåen og Randers Fjord kan bruges til attraktiv byudvikling. Visionen gøres realiserbar i et samspil mellem en strategisk plan, en fysisk plan, en økonomisk plan samt en etapeplan. Den samlede udviklingsplan fastlægger de overord­nede principper for det videre arbejde og dialoger med fremtidige investorer og grundejere i forbindelse med udviklingen af området.

"Med udviklingsplanen vil vi skabe en ny bydel, hvor den unikke deltanatur trækkes med helt ind i midtbyen. Bydelen, som vi kalder Flodbyen, har som grundprincip en ambition om at give plads til nærværende natur i bylivet samt adgang for alle til og langs vandet. Udviklingsplanen viser, hvordan boliger, arbejdspladser, adgange til naturen, klimatilpasning og oplevelser går hånd i hånd med en realiserbar økonomi i balance. Jeg glæder mig til at se de kommentarer, som borgere og virksomheder har til det endelige forslag, " siger Christian Brøns, der er formand for udviklingsudvalget.

Byudvikling, infrastruktur og klimasikring går hånd i hånd

Et centralt element i udviklingsplanen er at sammentænke attraktiv byudvikling med klimasikring af midtbyen samt ny forbedret infrastruktur. Sammen med Klimabroen udgør Klimabåndet således en sikring af byen på begge si­der af åen og fjorden, som kan håndtere en samlet løsning af skybrudsregn, stigende grundvand og oversvømmelser op til tre meter over daglig vande.

"Kli­mabåndet vil beskytte byen mod oversvømmelser samtidig med muligheden for fortsat kontakt til vandet. Med Klimabåndet som rygrad skal byens fremtidige bebyggelser og byrum samtænkes med klimatilpasning og øge herlighedsværdien af byrum og fremtidige ud­viklingsarealer. Hermed gøres byens klimaud­fordringer til en realiserbar bymæssig gevinst - en gevinst for både investorer og byens bor­gere ", siger Frank Nørgaard, der er formand for miljø- og teknikudvalget.

Projektchef, Mikkel Suell Henriques siger: "Samarbejdet med Randers Kommune har været forbilledligt, og det er en fornøjelse at se hvordan det lange planarbejde har båret frugt. Det er en flot plan, som bygger på en flot vision om at forbinde by og vand, ferskvandsnatur og saltvandsnatur og ikke mindst klimatilpasning med byudvikling i et område, der betyder så meget for Randers. En samlet plan, der fremstår som et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan høste store gevinster ved at håndtere de store udfordringer i én samlet, helhedsorienteret planlægning."

Udvikling mange år fremover

Ud over løbende inddragelse af borgere og virksomheder undervejs i arbejdet frem mod den færdige udviklingsplan, har Randers Kommune haft et tæt samarbejde med Randers Havn. En væsentlig forudsætning for, at Byen til Vandet kan realiseres i sin helhed er nemlig, at store dele af havnen som planlagt flytter længere ud ad fjorden.

"Jeg vil gerne kvittere for det samarbejde, der har været og fortsat er mellem Randers Kommune og Randers Havn om Byen til Vandet. Vi har i 2018 indgået en formel samarbejdsaftale, hvor vi i fællesskab arbejder for at realisere Byen til Vandet under hensyn til eksisterende virksomheder og arbejdspladser på havnen. Samtidig sikrer vi gode rammer for den nye havn, f.eks. med etableringen af Havnevejen, som inden for få år vil give let adgang til og fra motorvejsnettet. Det gode samarbejde har været afgørende skridt på vejen mod at realisere Byen til Vandet i fællesskab, " siger Daniel Madié, der er byrådsmedlem og formand for havnebestyrelsen.

Det endelige forslag til Udviklingsplanen for Flodbyen Randers - Byen til Vandet - er i høring indtil den 1. juli 2020. Herefter skal byrådet tage endelig stilling til den færdige udviklingsplan. Det kommer forventeligt til at ske på byrådsmødet i september 2020.