Uge 6 handler om sex

Hvert år bliver der i årets sjette uge sat ekstra fokus på sex. I Randers Kommune betyder det, at der for niende klassetrin afholdes en række workshops, der skal hjælpe de unge med at finde svar på nogle af de – til tider – svære sexspørgsmål.

Fokusugen sker i et samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og Sundhedsplejerskerne, som i ugens løb vil undervise og tale om sex sammen med ni af kommunens niendeklasser. De unge vil blandt andet besøge Condomeriet på Sundhedscentret og erfare, at kondomer findes i mange forskellige størrelser, fordi vi ikke alle ser ens ud ”dernede”.

”Det er vigtigt at arbejde med seksualundervisning hele året og inddrage det i den almene undervisning, der hvor emnerne lægger op til det. Men når det er sagt, så ved vi også godt, at en kampagneperiode altid giver et boost og et skub til at få emnet sat på dagsordenen, og vi ved, at emnet fylder rigtig meget i de unges bevidsthed,” fortæller Anja Nesgaard Dal, som er forebyggelseskonsulent i Randers Kommune.

Førstegangsoplevelser, flirt, fest og grænser

Som en del af ugens undervisning vil eleverne blandt andet tale om flirt, fest, grænser og alkohol. De vil også lytte til en optagelse af ung fyr, der fortæller om sin første kærlighed. Som noget nyt vil Ungeteamet desuden være til stede en aften, hvor der afholdes 16+ fest på et diskotek i Randers midtby. Netop for at kunne være i øjenhøjde med de unge, og for at stå til rådighed på et sted, hvor stemningen er høj og der måske træffes nogle hurtige beslutninger, der relaterer sig til sex og kærlighedslivet.

”Som et ungt menneske, der har sine første oplevelser med sex, kan det nogle gange være svært at finde rundt i alle de indtryk, man modtager. Især hvis der er alkohol i blodet. Og derfor kan man helt glemme at være opmærksom på, hvordan modparten reagerer på forskellige ting. Derfor er et af emnerne i år ’grænser’. Her forsøger vi at tale om, hvor ens egne og andres grænser omkring sex går, så begge parter får en god oplevelse. Derudover giver vi de unge mulighed for at lytte til en fortælling om en ung fyrs første kærlighed. Den giver en realistisk opfattelse af den første seksuelle oplevelse, hvor tanker og følelser fylder rigtig meget, og hvor de unge selv kan danne sig indre billeder,” fortæller Anja Nesgaard Dal, som er forebyggelseskonsulent i Randers Kommune.

Den digitale seksualitet fylder mere

Et populær indslag i løbet af ugen er som regel café workshoppen, hvor der i en afslappet atmosfære tales åbent om forskellige emner. I år er der lagt særligt fokus på billeddeling og den (u)perfekte krop – to emner, som fylder meget hos målgruppen. 

”Billeddeling er et meget aktuelt emne blandt de unge, der i meget høj grad kommunikerer over mobiltelefonen gennem apps, hvor man netop nemt kan sende billeder til hinanden. Derfor snakker vi om, hvordan man kan forholde sig til de billeder, man kan have lyst til at sende til en, man holder af og hvilke forholdsregler, man kan have. Til at snakke om det, bruger vi begrebet digital seksualitet. For mange unge udfoldes den nemlig i lige så høj grad som den fysiske seksualitet – for eksempel hvis man sender billeder til andre eller hvis man ser porno,” fortæller Anja Nesgaard Dal, som er forebyggelseskonsulent i Randers Kommune..

Læs mere om seksualitet på: https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedspleje/boern-6-16-aar/seksualitet/