Unge fra Randers går foran på uddannelsesområdet

Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers har netop fået præsenteret den årlige status på unge og uddannelsesniveau i Randers. Statistikkerne viser, at unge fra Randers ligger i front på landsplan, når det handler om at fortsætte i uddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Den årlige status tager afsæt i både tal fra Undervisnings- og Økonomi- og indenrigsministeriet samt tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers, UU Randers. Ifølge Undervisningsministeriets tal tager 84 procent af unge på landsplan en ungdomsuddannelse. I Randers er det 85 procent. Samtidig har Økonomi- og Indenrigsministeriet set nærmere på, hvorvidt unge har gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse. Seneste årgang der er målt på, er den årgang, som i 2012 afsluttede 9. eller 10. klasse. På landsplan har 71,5 procent af denne årgang taget en ungdomsuddannelse. 74,9 procent af unge fra Randers fra samme årgang har taget en ungdomsuddannelse. I analysen fra ministeriet er det sammenholdt med, hvad man kunne forvente på baggrund af befolkningen. Det samlede resultat er, at Randers Kommune kommer ind på en 4. plads på landsplan.

”Det er en rigtig god nyhed, at vores unge mennesker i så høj grad tager en uddannelse. Vi har på landsplan en målsætning om, at 90 procent tager en ungdomsuddannelse i 2030. Og vi er absolut på vej i den rigtige retning. Stor ros til vores skoler, som gør et godt arbejde og ikke mindst til vores ungdomsuddannelser, som forstår at tage godt imod og give vores unge mennesker gode rammer for at færdiggøre en ungdomsuddannelse,” siger Steen Bundgaard, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget.

Samtidig har UU Randers set nærmere på, hvordan status er for alle unge i Randers i alderen 18-25 år, og om de er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Statistikken viser, at mellem 95 procent (de 16-årige) og 81,2 procent (af de 22-årige) er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Mens det falder til 77,4 procent af de 24-årige.

Når mange unge fra Randers kommune har afsluttet deres ungdomsuddannelse, rejser de til især større uddannelsesbyer. Samtidig flytter andre unge med et lavere uddannelsesniveau til Randers. Det viser sig i statistikken.

”Det er helt forståeligt, at unge flytter rundt i landet for at tage en uddannelse. Og det er klart, at det får os til at overveje, om UU Randers skal lægge en strategi for endnu større bevågenhed på unge, der flytter til Randers, sådan at vi kan styrke deres uddannelsesniveau,” siger Steen Bundgaard.

Den årlige status på uddannelse viser også, at der er sket en lille stigning i søgningen til gymnasiale uddannelser i Randers fra 66,4 procent i 2017 til 70,8 procent i 2018. Samtidig er der et lille fald i antallet af studerende på en erhvervsuddannelse. (22,7 procent i 2017 og 20,4 procent i 2018). Dog har Randers fortsat en højere andel af unge, som søger en erhvervsuddannelse end landsgennemsnittet på 19,4 procent.

Stor interesse for uddannelsesaftener

 ”Vi oplever nu stor interesse for uddannelsesaftenerne her i Randers, hvor man kan blive klogere på, hvilken ungdomsuddannelse, man skal vælge. 1200 mødte op til uddannelsesaften om EUD og 1600 til uddannelsesaften om gymnasiale uddannelser. Når vi i forhold til søgningen til erhvervsuddannelser også fremover forventer at ligge over landsgennemsnittet tror jeg, at det hjælper, at alle unge i Randers kommune i 8. klasse kommer i praktik – det sker i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det åbner de unges øjne for, at en erhvervsuddannelse kan være det rigtige for dem,” siger Morten Skivild, leder af UU Randers.